สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

เตรียมสารละลาย คำนวณอย่างไรค่ะ

ต้องการเตรียมสารละลายมาตรฐานแคดเมียมไนเตรตที่มีความเข้มข้น 0.0,0.1,0.3,0.5.0.9  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  จากสารละลายมาตรฐานแคดเมียมไนเตรตที่มีความเข้มข้น 1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  เตรียมอย่างไรค่ะ

โดย:  พรพิศ   [13 มิ.ย. 2555 12:22]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้