สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

(Ca[OH]2)มีความเกี่ยวข้องยังไงกับการบำบัดน้ำเสีย และหาซื้อได้ที่ไหน

(Ca[OH]2) มีสถานะเป็นของเหลวหรือของแข็ง มีความเป็นกรดหรือเบสเท่าไหร่ แล้วมันมีประโยชน์ยังไงในการบำบัดน้ำเสีย และหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง ขอเป็นแถวชลบุรีหรือระยองก็ได้ พัทยายิ่งดีครับ

โดย:  gang   [15 มิ.ย. 2555 15:59]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

Ca(OH)2  คือ  ปูนขาว  ............ เป็น คำตอบ

โดย:  ลอกคำตอบมาให้  [16 มิ.ย. 2555 08:38]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ใช่ครับมันคือปูนขาว ตัวมันเองมีสภาพเป็นเบส

ส่วนเรื่องบำบัดน้ำเสีย ปูนขาวใชในการปรับสภาพนํ้าใหอยูในสภาพกรดหรือดางที่เหมาะสม เชน นํ้าเสียที่เปนกรดสามารถทําใหเปนกลางไดโดยการเติมปูนขาว
ขณะเดียวกันโลหะหนักบางชนิด ไดแก สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว แคดเมียม จะละลายนํ้าไดดีเมื่อมีคา pH  ที่ตํ่า ดังนั้นการแยกสารโลหะหนักทําไดโดยการเติมสาร เชน ปูนขาวลงไปในนํ้าเสียจนมีคา pH  ที่เหมาะสมทำให้โลหะหนักตกตะกอนและสามารถแยกออกจากนํ้าได

จำหน่ายปูนขาว ราคาถูกจำนวนจำกัด

มีผล COA ประกบ เพื่อรับประกันคุณภาพของดีจริง

ติดต่อ เอก โทร 0818999794 อีเมล์ ballioni@hotmail.com

โดย:  โรงงานมาเอง  [20 มิ.ย. 2555 17:28]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

ขอทราบราคา ต่อ กก
ต้องการซื้อเกรด 95-97 %
จำนวน 800-1000 กก
อยู่นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ครับ

โดย:  วิวัฒน์  [9 ก.ค. 2555 16:13]
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

ปูนขาว ซื้อที่นี่  http://www.pantipmarket.com/items/11982800
จุลินทรีผงบำบัดน้ำเสีย ที่นี่ http://www.pantipmarket.com/items/12099011


โดย:  วิรัช  [22 ก.ย. 2555 14:20]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้