สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนสารเคมี

อยากทราบวิธีทำความสะอาดบริวณที่ปนเปื้อนสารเคมี ครับ

โดย:  เกษม   [20 มิ.ย. 2555 12:59]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ทำความสะอาดที่ปนเปื้อนสารเคมี

โดย:  กุลปริยา ปัญญา  [25 ก.ย. 2557 21:13]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

การทำความสะอาดบริเวณที่บ่นเปื้อนสารเคมีทำอย่างไร

โดย:  กัญญาณัฐ  [1 ส.ค. 2559 09:45]
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

อยากทราบวิธีการทำความสะอาดบริเวรที่ปนเปื้อนของสารเคมีค่ะ

โดย:  ธนาภา  [27 พ.ค. 2560 10:32]
ข้อคิดเห็นที่ 4:5

ยากทราบวิธีทำความสะอาดสารปนเปื้อน

โดย:  ฐิติมา  [21 ธ.ค. 2560 20:12]
ข้อคิดเห็นที่ 5:6

การทำความสะอาดบริเวณปนเปื้อนสารเคมี ควรทำอย่างไร

โดย:  มายมิ้น  [21 พ.ค. 2561 21:18]
ข้อคิดเห็นที่ 6:7

บอกวัธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปนื่อนสารเคมีมาพอสังเคป

โดย:  มะเหมียว  [7 มิ.ย. 2561 19:09]
ข้อคิดเห็นที่ 7:8

อยากทราบวิธีการทำความสะอาดบริเวรที่ปนเปื้อนของสารเคมีค่ะ

โดย:  จิราภรณ์  [30 มิ.ย. 2561 23:03]
ข้อคิดเห็นที่ 8:9

วิธีทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนสารเคมี ทำอย่างไร

โดย:  Ismahel  [11 มิ.ย. 2562 05:52]
ข้อคิดเห็นที่ 9:10

การทำความสะอาดบริเวณที่มีสารปนเปื้อน


โดย:  วาสนา  [9 ธ.ค. 2562 14:11]
ข้อคิดเห็นที่ 10:11

การทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนสารเคมี

โดย:  วาสนา  [9 ธ.ค. 2562 14:12]
ข้อคิดเห็นที่ 11:12

ขอทราบคำตอบข้อ 1

โดย:  นส.ปนัดดา เหมือนแซง  [12 ก.ย. 2563 14:40]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้