สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

กลิ่นของ kerosene

อยากทราบว่า ชื่อของกลิ่น kerosene คืออะไร หาซื้อได้ที่ไหน
อยากเอามาไล่หนู จะใช้ได้ไหม และมีอันตรายไหม (เฉพาะกลิ่น)


โดย:  chao_aun   [9 ส.ค. 2550 13:22]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์บ้านเรือน  /  พิษวิทยา  /  สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/สารเคมีทางการเกษตร  /  ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

... กลิ่นของ kerosene คืออะไร ...

Kerosene คือน้ำมันก๊าด ครับ เป็นของผสมของไฮโดรคาร์บอนที่มีจุดเดือดตั้งแต่ 150-300 องศาเซลเซียส ซึ่งมีทั้งพาราฟิน, แนฟธา และอะโรมาติกส์ผสม ในอัตราส่วนต่างๆกัน แล้วแต่ที่มาของน้ำมันดิบ

ประโยชน:์ ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล, เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ , ในการผลิตกระดาษ, ใช้ในการสกัดสาร

อันตราย:
การหายใจเข้าไป : จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจ ทำให้เกิดอาการไอ หายใจถี่รัว แสบไหม้ที่หน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย กระสับกระส่าย และสูญเสีบการควบคุม อาการเซื่องซึม และโคม่า

การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง มีอาการผื่นแดง อาการคัน และเจ็บปวด ทำให้เกิดผิวหนังอักเสบ

การสัมผัสถูกตาทำให้เกิดอาการระคายเคืองและเจ็บปวดรุนแรง

ข้อมูลความเป็นอันตรายจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ
http://msds.pcd.go.th/searchName.asp?vID=1672

มีบทความพิษภัยใกล้ตัวเกี่ยวกับน้ำมันก๊าดในเว็บนี้ เขียนโดย รศ.สุชาตา ลองอ่านดูนะครับ  http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=1&ID=84

จากข้อมูลข้างต้น ไม่แน่ใจว่าเอามาไล่หนูได้หรือไม่ แต่ถ้าสูดดมปริมาณมากน่าจะระคายเคืองต่อระบบหายใจ (อาจก่อให้เกิดอุบัติเหจุเพลิงไหม้ได้นะครับ ถ้าเป็นน้ำมันก๊าดจริงๆ)โดย:  ปั๊ป ทีมงาน ChemTrack  [9 ส.ค. 2550 15:11]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

kerosene เป็นชื่อเคมีที่ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล, เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ , ในการผลิตกระดาษ, ใช้ในการสกัดสาร ใช้หรือไม่ มีสถานะเป็นของเหลว สีเหลืองถึงขาว และไม่มีกลิ่น ถ้าหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจ ทำให้เกิดอาการไอ หายใจถี่รัว แสบไหม้ที่หน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย กระสับกระส่าย และสูญเสีบการควบคุม อาการเซื่องซึม และโคม่า ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง มีอาการผื่นแดง อาการคัน และเจ็บปวด ทำให้เกิดผิวหนังอักเสบ และถ้าสัมผัสถูกตาทำให้เกิดอาการระคายเคืองและเจ็บปวดรุนแรงสัมผัสถูกตาทำให้เกิดอาการระคายเคืองและเจ็บปวดรุนแรง

ข้อมูลจาก : ศูนย์วัตถุอันตรายและเคมี

โดย:  นางสาวไอลดา จิตจะกูล  [9 ส.ค. 2550 15:21]
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :3

ค้นหาในฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยของสารเคมี ในคอลัมน์ข่าว-บทความ และหัวข้อพิษภัยใกล้ตัวนะคะ รศ. สุชาตา ชินะจิตร ได้ให้ความรู้เรื่องน้ำมันก๊าด ไว้แล้วค่ะ

โดย:  นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์  [9 ส.ค. 2550 15:24]
ข้อคิดเห็นที่ 3 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :5

ทำไมถึงจะเอา kerosene มาไล่หนูล่ะ

kerosene เป็นสารที่มีพิษไม่รุนแรงมากนักถ้าสูดเข้าไป
เช่นมีอาการอ่อนเพลีย เวียนหัว เมา ซึม จนถึงโคม่าถ้าสูดมากๆจริง
นอกจากนี้ยังเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังได้อย่างรุนแรง

แต่ถ้ากินเข้าไปอาการจะค่อนข้างรุนแรงมากโดยเฉพาะถ้า
กินแล้วอาเจียนออกมาและสำลัก อาจทำให้ตับอักเสบ
โคม่า น้ำท่วมปอด และตายได้

ควรจะหาวิธีอื่นในการไล่หนูจะดีกว่า เพราะนอกจากจะมีอันตรายแล้วยัง
เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ด้วย

โดย:  นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์  [9 ส.ค. 2550 21:14]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้