สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

คลอรีนเมื่อได้รับความร้อน

เมื่อนำน้ำประปาที่มีคลอรีนผสมอยุ่มาต้ม  จะทำให้คลอรีนเเปลี่ยนสารเคมีชื่ออะไร
เป็นอันตรายต่อคนอย่างไร

โดย:  พนิตานันท์   [19 ก.ค. 2555 16:30]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  พิษวิทยา
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

น้ำประปาที่มีคลอรีนผสมอยู่ เราเอาไปต้ม จะเกิด สารฮาโลมีเทน ปริมาณที่น้อยมาก และไม่เกิดอันตราย เพราะสารตัวนี้จะระเหยไปกับไอน้ำ ในเวลา 3-4 นาที

โดย:  นัฐ 0863125279  [28 ก.ค. 2555 10:12]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

คลอรีนส่วนใหญ่น่าจะระเหยไปในรูปของแก๊สคลอรีน (Cl2)  ซึ่งแก๊สทั่วไปจะละลายน้ำได้น้อยลงเมื่อร้อน

โดย:  ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์  [9 ส.ค. 2555 14:52]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

น้ำประปามีคลอรีน เปิดมาวางทิ้งไว้ ให้คลอรีนระเหยก็ กินได้แล้วครับ เพราะคลอรีนฆ่าเชื่อโรคได้ครับ ส่วนจะต้มอีกก็ไม่แปลกครับ
http://www.yimwan.com/

โดย:  สุขภาพ  [24 ส.ค. 2555 18:10]
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

คลอรีนน้ำ เมื่อโดนความร้อนจากไอน้ำประมาณ 178 องศา จะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นไหมครับ

โดย:  พิษณุพงษ์  [11 มี.ค. 2563 10:06]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้