สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ขอข้อมูล MSDS

รบกวนขอข้อมูล MSDS ดังนี้ ค่ะ นำมาใช้จริงกับบริษัท
1.abamectin (แจคเก็ต)-โซตัส
2.imdacloprid (ฮimdacloprid)-ลัดดา
3.carbendazim (เบนตัส)-โซตัส
4.propineb (แอนทราโคล)-bayer
5.azoxystrobin (อมิสตา)-syngenta
6.emamectin benzoate (ซาโกรคิลล์)-zagro
7.fipronil (ซาโกรคิลล์)-BASF

โดย:  วราภรณ์ ประสารพรรณ์   [2 ก.พ. 2556 16:38]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

วิธีการได้มาซึ่ง MSDS ที่ดีที่สุดคือการร้องขอจาก supplier หรือผู้ผลิตโดยตรง. ผมเห็นว่าคุณวราภรณ์ระบุถึงชื่อผู้ผลิตไว้ด้วย ดังนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องยากที่จะขอข้อมูลจากพวกเขาโดยตรงครับ. MSDS ถือได้ว่าเป็นเอกสารที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้.  อีกวิธีหนึ่งคือการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ทแต่ข้อมูลที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [5 ก.พ. 2556 07:34]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้