สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารเคมีในสถานประกอบการ

- การที่สถานประกอบการมีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย จะต้องมีการจัดเก็บเอกสาร MSDS ทุกสารเคมีหรือไม่
- หรือสามารถดูวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีที่ฉลากประกอบได้

โดย:  ผู้ตรวจสอบ   [18 ก.พ. 2556 16:36]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด สารเคมีในสถานประกอบการและความปลอดภัยในการทำงาน  /  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

การจัดเก็บเอกสาร MSDS ทุกสารเคมี และการดูวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีที่ฉลากเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานที่ควรจะมีในทุกสถานที่ที่มีการใช้สารเคมีอันตรายอยู่แล้ว นอกจากนี้ในแต่ละที่ ยังมีข้อปฏิบัติอื่นๆที่ผู้รับผิดชอบต้องทำอยู่อีกหลายประการ เช่นการให้ความรู้ และดูแลให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเก็บ การทิ้งสารอันตราย การจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆที่จะอำนวยให้เกิดความปลอดภัยกับคนทำงานทุกกลุ่ม ทุกระดับ รายละเอียดหลายประการอาจปรากฏอยู่ในกฏหมายต่างๆที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตาม อาจสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และ/หรือสอบถามจากหน่วยงายที่ดูแลควบคุมเกี่ยวกับสารอันตราย และจุดประสงค์ในการนำสารเหล่านั้นไปใช้งาน

โดย:  วราพรรณ ด่านอุตรา  [24 ก.พ. 2556 10:01]
ข้อคิดเห็นที่ 1:2

จำเป็นมากเลยครับ ถ้ามีการมาตรวจสอบในสถานประกอบการ เขาจะเรียกดูพวกนี้ก่อนเลยถ้าบริษัทของคุณมีการใช้สารเคมี ทำไว้ดีที่สุดครับ

โดย:  จป  [26 ก.พ. 2556 16:11]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

หน่วยงานผมเปิดรับจป.วิชาชีพแต่มีการบีบเอาวูฒิ  ไบโอชีวภาพ  มาทำงานแทนจป.วิชาชีพและผู้บริหารก็บอกว่า สอบ6คนมีของปลอมไม่ตรงซักคนจะเป็นอะไร  

โดย:  จปผู้น่าสงสาร  [2 มี.ค. 2558 13:17]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้