สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การกำจัดสารเคมี

กรณี SDS ระบุวิธีการกำจัดสารเคมี ว่าห้ามทิ้งลงน้ำ , น้ำเสีย , ดิน  แต่เนื่องจากว่าที่บริษัทฯ  ใช้สารเคมีชนิดนี้กับเครื่องล้างงาน  แล้วมีการเดรนลงระบบบำบัดน้ำเสีย และเมื่อตรวจวัดค่าน้ำเสียแล้ว มีผลไม่เกินตามค่ามาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นจึงขอสอบถามว่า เราสามารถทิ้งสารเคมีลงในระบบน้ำเสียของโรงงานได้หรือไม่  

โดย:  ขจีวรรณ เสถียร   [8 มี.ค. 2556 15:49]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  /  น้ำเสีย  /  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ไม่เข้าใจคำถามค่ะ ถ้าใช้สารเคมีนี้กับเครื่องล้างจานได้ ทำไมจึงจะต้องทิ้ง

โดย:  อาริตา  [10 มี.ค. 2556 14:03]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ได้ครับ.   ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยระบุไว้เพื่อแสดงถึงการไม่ให้เททิ้งสารโดยตรงลงในน้ำ น้ำเสียหรือดินเลย. เจตนาหมายถึงบำบัดโดยการเททิ้งแบบตั้งใจ แต่การที่สารของคุณจะต้องใช้ในกระบวนการล้างจานนั่นแปลว่าจะมีการผสมกับน้ำให้เจือจางลง. สารจะมีความเข้มข้นน้อยลง. และการบำบัดเบื้องต้นและตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนปล่อยจะทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [13 มี.ค. 2556 07:08]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :3

Agree with the second comment

โดย:  บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล  [23 เม.ย. 2556 16:14]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้