สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

น้ำมันเครื่องถือเป็นสารเคมีอันตรายหรือไม่?

อยากสอบถามว่า
1. น้ำมันเครื่องและสารเติมแต่ง(Additive) ถือเป็นสารเคมีอันตรายหรือไม่เพราะอะไร?
2. หากคำตอบในข้อ 1 คือใช่ต้องจัดทำ MSDS เป็นภาษาไทยหรือไม่?
3. ในส่วนของ Additive ต้องมี MSDS เป็นภาษาไทยในส่วนของโรงงานผสมหรือไม่หรือใช้ภาษาอังกฤษได้
4. เรื่อง MSDS และเรื่องฉลากแบบใหม่ GHS ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับ?

โดย:  ถาวร เฉลิมช่วง   [1 เม.ย. 2556 14:24]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การจำแนกประเภทและการติดฉลาก  /  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

1.โดยปกติแล้วน้ำมันเครื่องหรือ Lubricant Oil ไม่เป็นสินค้าอันตรายครับ. ส่วน Additive ที่พูดถึงผมไม่แน่ใจ. จะให้ชัวร์รบกวนหา MSDS หรือร้องขอจากผู้ผลิตเพื่อมาตรวจสอบได้ครับ
2. ถึงแม้ว่าไม่เป็นอันตรายก็ควรที่จะต้องจัดทำ MSDS หรือ SDS อยู่ดีครับเพื่อความปลอดภัยของคนที่นำสารไปใช้งานครับ
3. ถ้าสาร Additive นั้นไม่จัดเป็นวัตถุอันตรายตามพรบ.วัตถุอันตราย สามารถใช้ MSDS หรือ SDS ภาษาอังกฤษได้ครับเนื่องจากยังไม่ได้บังคับทางกฎหมาย. แต่ผมขออรุญาตให้แนวคิดไว้นะครับว่าถ้าผู้ใช้งานเป็นคนไทยที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง. แนะนำให้จัดทำเป็นภาษาไทยไว้ให้พวกเขาอ่านครับ. วัตถุประสงค์ขอว

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [4 เม.ย. 2556 23:23]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ขอโทษครับ ยังพิมพ์ไม่เสร็จมือไปโดนปุ่มเข้า

1.โดยปกติแล้วน้ำมันเครื่องหรือ Lubricant Oil ไม่เป็นสินค้าอันตรายครับ. ส่วน Additive ที่พูดถึงผมไม่แน่ใจ. จะให้ชัวร์รบกวนหา MSDS หรือร้องขอจากผู้ผลิตเพื่อมาตรวจสอบได้ครับ
2. ถึงแม้ว่าไม่เป็นอันตรายก็ควรที่จะต้องจัดทำ MSDS หรือ SDS อยู่ดีครับเพื่อความปลอดภัยของคนที่นำสารไปใช้งานครับ
3. ถ้าสาร Additive นั้นไม่จัดเป็นวัตถุอันตรายตามพรบ.วัตถุอันตราย สามารถใช้ MSDS หรือ SDS ภาษาอังกฤษได้ครับเนื่องจากยังไม่ได้บังคับทางกฎหมาย. แต่ผมขออรุญาตให้แนวคิดไว้นะครับว่าถ้าผู้ใช้งานเป็นคนไทยที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง. แนะนำให้จัดทำเป็นภาษาไทยไว้ให้พวกเขาอ่านครับ. วัตถุประสงค์ของ SDS มีไว้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้สารเคมีมีความปลอดภัยครับ
4.  ถ้าเป็นสารเดี่ยวต้องจัดทำให้เสร็จภายใน 1 ปีจากวันที่ประกาศบังคับนั่นคือวันที่ 12มีนาคม 2556 ส่วนสารผสมภายใน 5 ปี แปลว่ายังเหลือเวลาอีก 4 ปีครับ


โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [4 เม.ย. 2556 23:27]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้