สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ADR

ADRคืออะไร

โดย:  mary   [11 พ.ค. 2556 14:58]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ADR ย่อมาจาก European Agreement concerning International Carriage of Dangerour Goods by Road เป็นข้อตกลงด้านการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนที่ใช้ในสหภาพยุโรปแต่กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนำมาปรับใช้เป็นข้อตกลงทางการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนในภูมิภาค. ในประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [15 พ.ค. 2556 06:05]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้