สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ขอทราบคำแปลของPrecautionary Phrases ทั้งหมดครับ

เนื่องจากผมต้องการทราบคำแปลที่เป็นทางการของ Precautionary Phrases ทั้งหมด เพื่อจะได้นำไปใช้และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ไม่ทราบว่าผมสามารถค้นหาได้จากที่ไหนครับ
อนึ่ง มีwebsite ที่สามารถให้ความหมายของ Precautionary Phrases ได้ โดยการป้อนตัวเลขรหัสของPrecautionary Phrasesนั้นๆ แต่ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยครับ website นั้นคือ http://schoolscout24.de/cgi-bin/hpp/hppinput.cgi ครับ น่าจะมี webของไทยที่ทำแบบนี้บ้างก็ดีนะครับ

โดย:  ประสิทธิ์ สุมนัสวรพันธุ์   [11 มิ.ย. 2556 17:07]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แปล GHS rev 3 เป็นภาษาไทย สามารถ download ได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักฯ http://eis.diw.go.th/haz/index.asp

icon ด้านขวามือ "หนังสือ Purple book" หรือหากต้องการ หน้งสือ (hard copy) สามารถทำเรื่องขอได้ที่ สำนักฯ เช่นกัน

อนึ่ง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 ได้บังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556

โดย:  ณภัทร  [13 มิ.ย. 2556 09:37]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ขอขอบพระคุณ คุณณภัทร เป็นอย่างยิ่งนะครับ

โดย:  Prasit  [13 มิ.ย. 2556 10:12]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

ผมได้ Download ข้อมูลตามที่คุณ ณภัทร ได้กรุณาแนะนำแล้วครับ

ปรากฎว่า ผมยังไม่สามารถหาข้อมูลของ Precautionary Phrases ได้เหมือนเดิม

เช่น H225 Highly flammable liquid and vapour จะแปลว่า ของเหลวและไอระเหย ไวไฟสูง

ในการแปลข้อความนั้น ผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถแปลได้อย่างง่ายดาย แต่ จะได้ข้อความที่ถูกต้องตรงกันทั้งหมดหรือไม่นั้น ผมไม่สามารถบอกได้

ผมจึงต้องการข้อความที่เป็นคำแปลมาตรฐานครับ

ไม่ทราบว่าผมจะสามารถหาคำแปลได้จากไหนครับ ขอรบกวนท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย ได้โปรดชี้แนะด้วยนะครับ จักเป็นพระคุณยิ่ง

โดย:  Prasit  [13 มิ.ย. 2556 12:04]
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

ตาราง A3.2.1.1 หน้า 309 มีคำแปล P phase

P phase ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นคำมาตรฐานที่ต้องใช้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม นั่นคือกฎหมายของประเทศไทย

ประเทศไทยยึดคำแปลของกรมโรงงานฯ ครับ

ดังนั้น  จะหาคำมาตรฐานกว่าที่กรมโรงงานแปล คงไม่มีครับ ถ้าคิดว่าที่กรมโรงงานแปล ไม่ได้มาตรฐาน สามารถหารือ ที่ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร 0 2202 4205

โดย:  ณภัทร  [13 มิ.ย. 2556 14:44]
ข้อคิดเห็นที่ 5:5

ต้องขอบคุณ คุณ ณภัทร อีกครั้งครับ

สำหรับท่านอื่นที่ต้องการทราบคำแปล อยู่ใน file ชื่อ Annex(TH) 3.pdf ซึ่งเป็นภาคผนวก 3 ครับ

โดย:  Prasit  [14 มิ.ย. 2556 14:05]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้