สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สอบถาม SDS

SDS ของสารเคมี ที่ใช้ทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี จำเป็นจะต้องมาจากบริษัทเดียวกันกับยี่ห้อของสารเคมีหรือไม่ ถ้าหากว่าเป็นสารชื่อเดียวกัน หรือสารทั่วไป

โดย:  tan   [13 มิ.ย. 2556 20:22]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

คุณ tan ครับ,

ผมก็อยู่ในสถานะการณ์เดียวกับคุณเลยครับ

ที่นี้ ในความเห็นผม ผมว่าน่าจะใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน ซึ่งผมมีเหตุผลสนับสนุนหลายอย่าง อย่างน้อยใน SDS ก็มีการระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร.ติดต่อ ของผู้ผลิตสารนั้นๆ ดังนั้นจึงควรใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกันครับ

ปัญหาของการใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกันนั้น ผมก็พบแล้วครับ ซึ่งสุดท้ายจะพบว่า มันทำให้ชีวิตเรายุ่งยากมากขึ้นครับ

สรุปก็คือสุดท้ายคุณ tan ก็ต้องตัดสินใจเอง (โดยมีเหตุผลสนับสนุน) ว่า ทำไม SDS บางอันสามารถใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน แต่ทำไมบางสารไม่สามารถใช้ข้อมูลเดียวกันได้ ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของการมำSDSนั้นคืออะไรน่ะ ควรจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดครับ

หวังว่าผมคงได้ตอบคำถามคุณ tan บ้างนะครับ ถ้าคุณ tan หรือท่านอื่นมีความเห็นอย่างไร กรุณาแบ่งปันกันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

โดย:  Prasit  [17 มิ.ย. 2556 11:16]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ ก็จะตอบได้ว่ามันสามารถจะใช้กันได้ในกรณีที่องค์ประกอบของสารนั้นๆตรงกัน  แต่ถ้าเอาหลักกฏหมายมาด้วย คำตอบมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้

โดย:  4HC  [20 มิ.ย. 2556 17:15]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :3

ขอแยกตอบตามนี้นะครับ. หากเป็นสารเดี่ยวทั่วไปที่มี CAS number ชัดเจน สามารถหาข้อมูลจากที่ไหนก็ได้ครับ. แค่ตรวจสอบว่าBuilding block ของการจัดทำ SDS ของประเทศนั้นๆเป็นอย่างไรเหมือนกันหรือไม่ก็เพียงพอครับ

ส่วนสารผสมต้องว่ากันตามสูตรของการผสมครับ. แต่องค์ประกอบแต่ละตัวที่เป็นสารเดี่ยวและมี CAS number ที่ชัดเจนก็สามารถนำมาจำแนกได้ครับไมีจำเป็นต้องได้จากเจ้าของหรือบริษัทผู้ผลิตนั้นๆเสมอไปโดย:  เฉลิมศักดิ์กาญจนวรินทร์  [27 มิ.ย. 2556 20:42]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้