สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ขอข้อมูลเพื่อนำไปทำการวิเคระห์ทำวิจัย

ขอข้อมูลสถิติตัวเลขย้อนหลัง ตั้งแต่ประมาณปี 2530 -2556 (ข้อมูลเป็นรายปีของทุกๆปี)อย่างน้อย 20 ปี

1. สถิติการใช้สารเคมีภาคการเกษตร
2. สถิติผลผลิตทางการเกษตร
3. สถิติการนำเข้าสารเคมีทางการเกษตร
4. สถิติพื้นที่การทำการเกษตร
5. สถิติการรักษาพยาบาลเนื่องจากสารเคมีทางการเกษตร
6. สถิติจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี

หรือข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร

ขอบคุณค่ะ
aom_0198@hotmail.com


โดย:  กิ่งเดือน  ปานเกิด   [10 ก.ค. 2556 20:34]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เรียน คุณกิ่งเดือน

ข้อมูลที่ท่านต้องการทราบนั้น หนักไปทางสถิติเป็นอย่างมากเลยครับ ผมขอออกความเห็นว่า คุณกิ่งเดือนลองดูใน www.customs.go.th (ในเรื่องของการนำเข้าของสารเคมีการเกษตร) ส่วนเรื่องอื่นๆนั้น คงต้องค้นจากแต่ละแหล่งอีกครั้งครับ

ถ้าท่านอื่นๆสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ กรุณาช่วยด้วยนะครับ

อนึ่ง มีหัวข้อคล้ายคลึงกันกับที่คุณกิ่งเดือนต้องการทราบ ซึ่งบันทึกไว้ใน website นี้เมื่อ 30กค.2550 เรื่อง สารเคมีทางการเกษตรครับ คุณกิ่งเดือนลองค้นจากคำตอบที่มีผู้บันทึกไว้ก็ดีนะครับ จะได้เป็นจุดเริ่มต้นตามต้องการได้

ขอให้โชคดีนะครับ คุณกิ่งเดือน

โดย:  Prasit  [11 ก.ค. 2556 09:41]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

คงต้องเอาใจช่วยคุณกิ่งเดือนให้ทำวิจัยต่อไปนะคะ

มีข้อแนะนำก็คือ การทำวิจัยเรื่องใดๆก็ตาม นอกจากโจทย์ต้องชัดเจนแล้ว วิธีดำเนินงาน ที่สำคัญคือการสืบค้นข้อมูล ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ก่อนจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์

ข้อมูลที่คุณต้องการเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ทั้งกระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสุข กรมศุลกากร จากประสบการณ์การทำงาน ไม่คิดว่าจะมีแหล่งข้อมูลใด ที่ให้
“ ข้อมูลเป็นรายปีของทุกๆปี อย่างน้อย 20 ปี “ ให้คุณได้  

โจทย์ที่คุณตั้งแต่ละข้อ กว้างมาก ลองนึกดูก่อนว่า ถ้าจะหาข้อมูลเพียง1 ปีทั้ง 6 ข้อ จะเริ่มต้นอย่างไร ถ้าจะหาข้อมูลนำเข้า อย่างน้อยต้องรู้ว่า “สารเคมีทางการเกษตร” มีอะไรบ้าง และต้องรู้พิกัดรหัสสถิติของสารแต่ละตัว หรือแต่ละผลิตภัณฑ์ จึงจะสืบค้นข้อมูลได้ เริ่มต้นจากเว็บไซต์ฃองกรมศุลกากร  นอกจากนี้เว็บไซต์นี้ได้จัดทำข้อมูลสถิติไว้หลายเรื่อง มีสถิตินำเข้าเคมีภัณฑ์อันตรายรวมทั้งการวิเคราะห์เบื้องต้น เชิญสืบค้นได้โดย:  วราพรรณ ด่านอุตรา  [16 ก.ค. 2556 08:05]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้