สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

REACH Regulation

ลูกค้าจากทาง EU ต้องการ Reach Certificateจากทางบริษัท จึงอยากทราบว่ามีบริษัทหรือหน่วยงานไหนเป็นตัวแทนที่ทำด้านนี้บ้างคะ

โดย:  ศรา   [11 ก.ค. 2556 17:45]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

เท่าที่ผมเข้าใจ การดำเนินการในเรื่องของ REACH จะต้องดำเนินการด้านรายงานประเมินความเสี่ยงสารเคมี (Chemical Risk Assessment Report) ตามสารที่มีความเป็นอันตรายสูง (Substances of very high concern - SVHC) และรวมถึงสารอันตรายอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของ REACH (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการบังคับใช้ข้อกำหนด) โดยจะต้องดำเนินการผ่าน OR (Only Representative)  เท่านั้น

ในประเทศไทยเท่าที่ผมรู้จัก Only Representative จะเป็นพวกบริษัท Independent Surveyor ใหญ่ ๆ เช่น SGS และ Intertek ลองติดต่อพวกบริษัทนี้ดูครับ  บริษัทอื่น ๆ เช่น Bureau Veritas (BV) หรือ Lloyd Register ผมไม่แน่ใจว่ามีบริการในประเทศไทยแล้วหรือยังครับ

หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับ

ใน Chemtrack.org มีผู้เชี่ยวชาญด้าน REACH อยู่มากมายครับ  หวังว่าคงจะมีท่านอื่น ๆ มาให้คำตอบเพิ่มเติมอีกครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [15 ก.ค. 2556 09:53]
ข้อคิดเห็นที่ 1:2

ยังไม่แน่ใจว่า Reach Certificate ที่ทางลูกค้าของคุณศราต้องการ หมายถึงเอกสารประเภทไหนค่ะ  ซึ่งถ้าหมายถึงเอกสารที่ยืนยันว่าทางบริษัทคุณศราได้ดำเนินการตามกฎหมาย REACH แล้วนั้น ดิฉันคิดว่าไม่น่ามีหน่วยงานใดออกให้ได้ค่ะ ถ้าทางบริษัทคุณศราได้ศึกษาข้อกำหนดของกฎหมาย REACH และได้ทำตามข้อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทคุณศราก็สามารถออกจดหมายรับรองตนเองได้ว่าดำเนินการตามกฎหมาย REACH แล้วได้ค่ะ  

แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากกฎหมาย REACH เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรป การดำเนิการตามกฎหมายบางอย่าง เช่น การจดทะเบียนสารเคมี (Registration) และการจดแจ้ง (Notification) ต้องดำเนินการผ่าน OR (Only Representative) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีถิ่นฐานใน EU ตามที่คุณเฉลิมศักดิ์ตอบไว้ค่ะ
แต่ก็มีข้อกำหนดหลายข้อที่บริษัทสามารถดำเนินการโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ OR เช่น การใช้สารเคมีตามข้อกำหนดของ Annex XVII ของกฎหมาย REACH การใช้สารเคมีใน Candidate list ในผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน 0.1% เป็นต้น

ดังนั้น ขั้นตอนแรกทางบริษัทต้องพิจารณาก่อนว่าตนเองเกี่ยวข้องกับกฎหมาย REACH อย่างไร และเกี่ยวข้องในส่วนใดบ้าง เพื่อที่จะสามารถตอบคำถามได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย REACH แล้วหรือยัง

โดย:  ขวัญนภัส สรโชติ ทีมงาน ChemTrack  [18 ก.ค. 2556 15:44]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้