สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

อยากทราบยอดการใช้ทินเนอร์ในประเทศไทย การนำเข้าและการผลิตครับครับ

รบกวนท่านผู้รู้ คือผมเป็นนักศึกษากำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ ทินเนอร์ อยากทราบยอดการนำเข้าสั่งซื้อหรือการผลิตใช้เอง ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิต  และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ ทินเนอร์ครับ  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

โดย:  นักศึกษา   [15 ส.ค. 2556 13:46]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เว็บไซต์นี้ ไม่สามารถช่วยทำงานแทน "นักศึกษา" ได้ค่ะ
คำถามของคุณคงเป็นที่สนใจของหลายคน หลายหน่วยงาน

คุณลองแยกคำถามของคุณออกมาว่ามีคำถามย่อยกี่คำถาม แล้วจึงค่อยๆดูว่าแต่ละคำถามย่อย น่าจะไปสืบค้นได้หรือไม่ จากแหล่งใด

ไม่ว่าคำถามมาจากคุณเองหรืออาจารย์ ก็ขอเอาใจช่วยให้ทำงานแล้วได้ผลงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป

โดย:  วราพรรณ ด่นอุตรา  [21 ส.ค. 2556 18:29]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

สวัสดีครับ อยากรบกวนสอบถามเรื่อง ยอดการนำเข้าทินเนอร์ของประเทศไทยหรือภาครัฐและเอกชน ในปี 2550-2554 หรือ ในปีทีมีข้อมูล  เพื่อค้นคว้าวิจัยในการทดลองในการทำเครื่อง รีไซด์เคิล เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงข้อมูลในการค้นคว้าและวิจัยจัดทำเครื่องรีไซด์เคิล  ขอขอบพระคุณ มาไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

โดย:  ผู้วิจัย  [24 ส.ค. 2556 22:24]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :3

เรียนคุณนักวิจัย
  ถ้าต้องการหาข้อมูลยอดนำเข้า แนะนำให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมมศุลกากร http://internet1.customs.go.th/ext/Statistic/StatisticIndex.jsp โดยต้องค้นหาเลขพิกัดของทินเนอร์ก่อนจากช่องที่ให้ค้น (ตรงกลางในกรอบ) แล้วจึงนำพิกัดไปค้นต่ออีกทีค่ะ

โดย:  zzz  [29 ส.ค. 2556 16:41]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้