สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การนับวันหมดอายุของสารเคมี

รบกวนสอบถามการนับวันหมดอายุของสารเคมีที่ใช้ในห้องแลป
เนื่องจาก ทางของแลปที่ผมทำงานอยู่มีการนับวันหมดอายุโดย
-สารเคมีที่เป็นของแข็งจะมีอายุ 4 ปีนับจากวันรับ 3 ปีนับจากวันเปิดใช้งาน
-สารเคมีที่เป็นของเหลวจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันรับ 1 ปีนับจากวันเปิด
ซึ่งการนับในแบบนี้ทำให้ต้องทิ้งสารเคมีไป ทั้งที่ยังไม่ถึงวันหมดอายุที่ระบุในฉลาก(บางยี่ห้อไม่ระบุวันหมดอายุ) เป็นที่สินเปลืองอย่างมาก จึงอยากรบกวนสอบถามวิธีการนับวันหมดอายุของสารเคมีที่ควรจะเป็น ที่ห้องแลปหลายที่นิยมใช้กัน สารมารถหาเอกสารอ้างอิงจากที่ไหนได้บางครับ  

ขอบคุณครับ

โดย:  อำนวย   [29 ต.ค. 2556 23:03]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การจำแนกประเภทและการติดฉลาก  /  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เรียน คุณอำนวย,

ผมก็พบปัญหาแบบเดียวกันเลยครับ

ทีนี้ ทางออกเท่าที่ผมเคยใช้คือ (ทั้งนี้ ต้องไม่ผิดเงื่อนไขที่ลูกค้าของคุณอำนวยกำหนด หรือ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพของวัสดุ/ผลิตภัณฑ์/บริการ ของคุณอำนวย)
1. ติดต่อกับแหล่งจำหน่าย/ผลิตเคมีนั้นๆ ให้เขาออกเอกสารรับรองคุณภาพ และ/หรือการกำหนดวันหมดอายุของเคมี
2. กรณีที่เคมีหมดอายุ(ตามที่เรากำหนดเอง แต่ยังไม่หมดอายุตามฉลาก) ให้ทำการ "Re-Certification" โดยการส่งตัวอย่างไปตรวจคุณภาพ ว่ายังคงเป็นไปตามที่กำหนดหรือระบุใน Spec. หรือ Catalog อยู่หรือเปล่า (เราอาจร้องขอต่อผู้ผลิตให้ช่วยเหลือก็ได้ อยู่ที่ต่อรองกันครับ)
3. หลังจาก Re-Certified แล้ว ให้ทำการกำหนดวันหมดอายุใหม่ ซึ่งระยะอายุควรน้อยกว่าเดิมประมาณครึ่งนึง และต้องทำการ Re-Cert. เป็นระยะๆก่อนหมดอายุ(รอบใหม่)ด้วยครับ (ยุ่งยากขึ้นอีกนิดนะครับ) การRe-Cert. อาจทำเพียงครั้งเดียว หรือ ไม่กำหนดจำนวนครั้ง ก็แล้วแต่การพิจารณาครับ ซึ่งในหลายๆๆๆกรณี เราจะพบว่าการทิ้งสารไปนั้นถึงจะสิ้นเปลืองแต่ก็เหมาะสมในเชิงปฏิบัติและคุ้มค่ามากกว่าการทำ Re-Cert. ครับ

สำหรับ General practice ตาม Lab. ต่างๆนั้น ผมไม่ทราบ และตอบไม่ได้ครับ ต้องขออภัยด้วยครับ

ขอแสดงความนับถือ
Prasit

โดย:  Prasit  [30 ต.ค. 2556 11:22]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ปกติผมไม่ได้ทำงานในห้องทดลองสารเคมีครับ  แต่เป็นผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสารเคมีกับสินค้าอันตรายครับ  

โดยปกติสารเคมีจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 2 ปี นับจากวันผลิตครับ  ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม  ในการตรวจสอบว่าสารเคมียังใช้งานได้อยู่หรือไม่หากหมดอายุแล้ว ควรส่งให้ห้องทดลองตรวจคุณสมบัติรวมถึง specification ต่าง ๆ  ครับ  ถ้ายังปกติอยู่โดยปกติก็ยังถือว่าใช้งานได้ครับ  แต่ไม่ควรขยายวันหมดอายุนานกว่าครั้งละ 6 เดือน ถึง 1 ปี ครับ

อย่างไรก็ดี บริษัทเคมีต่าง ๆ กันอาจมีวิธีการกำหนดวันหมดอายุที่แตกต่างกันไปได้ครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [31 ต.ค. 2556 10:34]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

จริงๆแล้ว hardener หมดอายุประมาณเท่าไหร่

โดย:  voranich mianmanus  [12 พ.ย. 2556 10:18]
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

hardener ทุกชนิดจะหมดอายุเท่ากันหรือไม่  hardener ที่ทำรองเท้าละ
ขอบคุณครับ

โดย:  voranich mianmanus  [12 พ.ย. 2556 10:24]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้