สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

คำนวณ acidity และ Alkalinity

Acidity or Alkalinity as mg/l CaCO3 =( A x N x 50,000 ) /  ปริมาตรตัวอย่างน้ํา (มล.)
A = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานด่างแก่หรือกรดแก่ที่ใช้ในการ
ไทเทรต (มีหน่วยเป็น มล.)
N = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานด่างแกหรือกรดแก่ที่ใช้
การไทเทรต (มีหน่วยเป็น N)

อยากทราบว่า 50000 คำนวณที่มาอย่างไรค่ะ
และการไทเทรตหาวามเข้มข้นที่แท้จริงของ H2SO4 โดยไทเทตรกับ Na2CO3 หาความเข้าข้นจากสูตร
(นน.Na2CO3*1000) / (มล.ของกรดในการไทเทรต *53 )

อยากทราบว่า 1000 คำนวณที่มาอย่างไรค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โดย:  Wara   [20 ธ.ค. 2556 14:37]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  สารตัวทำละลาย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

สมการเคมี  ( แบบ โบราณ )    CaCO3  +  2 HCl  -->  CaCl2  +  H2O  +  CO2

Molar Mass  of  CaCO3  =  100.0869 g / Mole

จากสมการ  HCl  ที่ใช้  =  2 Mole  ( =  2  N  ;  ( หรือ  2 Equivalent Weight ) )  
CaCO3  ที่ทำปฏิกิริยา พอดีกันกับ HCl  2 Mole  ก็ต้อง  =  2  N  ( หรือ 2 Equivalent Weight )  ด้วย

ดังนั้น    CaCO3  1  N  ( หรือ 1 Equivalent Weight )  =  [ 100.0869 g / Mole ]  x  [ 1 Mole / 2 N ) ]    =    50.04345 g / Eq. Wt.   =        

50.04345 g / N    =         [ 50.04345 g / Eq. Wt. ]  x  [ 1000 mg / 1 g ]    =    50043.45 mg / Eq. Wt.    -- >    ปัดเศษ  เป็น 50000 mg / Eq. Wt.        

จากการ ไทเทรต
Acidity ของ กรด ( หรือ Alkalinity ของ ด่าง )  =  [ A ml ]  x  [ N Eq. Wt. / 1000 ml ]  /  [ V ml  x  ( 1 l / 1000 ml ) ]

แปลงเป็น ปริมาณ CaCO3
[ A ml ]  x  [ N Eq. Wt. / 1000 ml ]  /  [ V ml  x  ( 1 l / 1000 ml ) ]  x  [ 50000 mg / Eq. Wt ]    --- >  A  x  N  x  50000  /  V  mg / l  

( ml , 1000 ml ,  Eq. Wt.  จะตัดทอนกันหมด )


โดย:  Arawiyam Gummuna Whattee Logo  [21 ก.พ. 2557 14:07]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

สมการเคมี  ( แบบ โบราณ )    Na2CO3  +  H2SO4  -->  CaSO4  +  H2O  +  CO2

( Approx. )  Molar Weight  of  Na2CO3  =  106 g / Mole  

Approx. Eq. Wt.  of  Na2CO3  =  106 g / Mole  x  ( 1 Mole / 2 Eq. Wt. )  =  53 g / Eq. Wt.

เปรียบเทียบกับ คำตอบแรก จะเห็นเอง ว่า 1000  มาจากไหนโดย:  Arawiyam Gummuna Whattee Logo  [21 ก.พ. 2557 14:14]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

ยอดเยี่ยมครับ ท่าน"Gummuna"

"Wicha Warang Tanang Hotou"

Prasit

โดย:  Prasit  [24 ก.พ. 2557 15:36]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้