สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

อยากทราบสถิติการเพาะเลี้ยงชันโรงของแต่ละภาค พรร้อมแหล่งที่มาของหน่วยงานที่เก็ข้อมูล

เนื่องจากการสืบค้นเเล้วไม่พบข้อมูล แต่เมื่อพบเเล้วไม่ทราบแหล่งที่มา ขอความอนุเคาะห์ช่วยหาข้อมูลให้แก่ข้าพเจ้า(นักศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร)เพื่อเป็นการศึกษา นำไปใช้ เพื่อการพัฒนาต่อไป ถ้าหากผู้มีอุปการะคุณค้นพบข้อมูลแล้ว กรุณาแจ้งไปยัง E-mail ที่แสดงข้างต้น ขอบคุณค่ะ

โดย:  นางสาวยุวดี ยาชมภู (สาวน้อยใจดี หนูยุ้ยแก้มตุ่ย)   [30 ม.ค. 2557 14:44]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ  /  อื่น ๆ
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้