สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

อยากทราบข้อผลกระทบที่เกี่ยวกัยการสร้างโรงงานหลอมทองเหลือง-ทองแดงค่ะ

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบการสร้างโรงงานหลอมทองเหลือง-ทองแดงทางด้านอากาศ สารพิษต่างๆ ที่เกิดจากการหลอมค่ะ

โดย:  ชาวบ้านหนองนกแก้ว   [28 มี.ค. 2557 10:41]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เรียน คุณชาวบ้านหนองนกแก้ว,

คำถามนี้ดูสั้นๆง่ายๆ แต่คำตอบยาวมากและรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากครับ

ปัจจุบัน โครงการใดก็ตามที่เข้าข่ายก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการนั้นต้องทำการประเมินผลกระทบดังกล่าว ก่อน ที่จะดำเนินโครงการ เมื่อการประเมินผลกระทบฯได้ข้อสรุปว่า โครงการนั้นๆไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (หรือ อาจก่อผลได้ แต่ เจ้าของโครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกัน/แก้ไข/บรรเทา/ฟื้นฟู ไว้เป็นอย่างดีแล้ว จนไม่เกิดผลเสียใดๆต่อไป) โครงการดังกล่าวจึงจะได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้ต่อไป

โรงงานหลอมทองเหลือง-ทองแดงนั้น ถ้าท่านถามเฉพาะปัญหาด้านสารพิษทางอากาศ ผมก็ขอสรุปย่อๆว่า สารพิษทางอากาศที่อาจเกิดจากโรงงานนี้ มีดังนี้
1. ฝุ่นละออง
2. โลหะหนักต่างๆ (เช่น สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว เป็นต้น)
3. สารพิษจากการเผาไหม้ (เช่น ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นต้น)
4. ไอละอองของกรดต่างๆบางชนิด (เช่นกรดดินประสิว กรดกำมะถัน เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของกระบวนการผลิตของโรงงานด้วย)

อย่างไรก็ตามถ้าโครงการนั้นๆ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการได้แล้ว ท่านก็น่าจะสบายใจได้(ระดังนึง)ว่า ท่านจะปลอดภัยจากสารพิษที่อาจมีได้ (ซึ่งก็ต้องขึ้นกับว่า เจ้าของหรือผู้ประกอบการนั้น ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน EIA reportหรือไม่ด้วยนะครับ)

รายละเอียดลึกๆ ผมขอแนะนำให้ท่านค้นเพิ่มเติมในgoogle ในหัวข้อ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครับ

ขอแสดงความนับถือ
Prasit

โดย:  Prasit  [28 มี.ค. 2557 12:15]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้