สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การใช้ภาชนเซรามิคบรรจุอาหาร

ที่มีผู้กล่าวว่าภาชนะเซรามิคไม่สามารถนำมาบรรจุอาหารที่ใช้รับประทานได้ เหมาะใช้เป็นเครื่องประดับ เช่น กระถางต้นไม้ หรือ ใส่ของที่ไม่ใช้รับประทานเท่านั้น  จริงหรือไม่ สาเหตุเพราะอะไร  มีกฎหมายบังคับ หรือไม่

โดย:  nkornsiri   [28 มี.ค. 2557 14:33]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เซรามิกมักมีสีหรือลวดลายที่ใช้สีซึ่งเป็นส่วนประกอบของโลหะหนัก และอาจละลายออกมาได้ จึงมีความเสี่ยงที่จะใช้กับอาหาร

โดย:  สุชาตา  [1 เม.ย. 2557 16:33]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

เรียน คุณnkornsiri,

มีกฎหมาย ขอกําหนดและมาตรฐาน ทางดานคุณภาพ และความปลอดภัยของวัสดุที่นํามาทําภาชนะบรรจุอาหาร ที่เกี่ยวข้อง คือ

1. กฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ใชในประเทศไทย เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 92 พ.ศ. 2528 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใชภาชนะบรรจุ และการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุ
หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 295 พ.ศ. 2548 เรื่องกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก (อาจไม่เกี่ยวข้องกับคำถามของท่าน) ฯลฯ

2. ขอกําหนด กฎระเบียบที่ใชในกลุมสหภาพยุโรป (EU legislation)

ข้อความโดยสรุปจะเหมือนกับท่านอาจารย์ สุชาตา ได้กรุณาชี้แจงไว้ครับ

ถ้าท่านต้องการเจาะลึก ลงรายละเอียด กรุณาดูตาม link นี้นะครับ http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_pp06.pdf
ได้อ่านอย่างจุใจเลยครับ

ขอแสดงความนับถือ
Prasit

โดย:  Prasit  [1 เม.ย. 2557 17:14]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

ภาชนะเซรามิค ที่ ผลิตจำหน่าย เพื่อใช้บรรจุอาหาร-เครื่องดื่ม มีมากมาย  
( เช่น หม้อ จาน ชาม ถ้วย ถ้วยชา ถ้วยกาแฟ กาน้ำชา ช้อน ตะเกียบ ฯลฯ )

ไม่มี กฎหมาย ห้ามใช้ ภาชนะเซรามิค ในการบรรจุ-สัมผัส อาหาร

แต่ มี มาตรฐานอุตสากหรรม สำหรับ ภาชนะเซรามิค ( เซรามิก ? ) ที่ใช้ บรรจุ / สัมผัส อาหาร
ลองค้นหาดู ( อ่าน ) เอง จะได้ตอบคำถามของตัวเองได้

โดย:  ป้าน  [17 พ.ค. 2557 10:52]
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

มอก. 32-2528  ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : ปริมาณและวิธีวิเคราะห์ตะกั่วและแคดเมียม

โดย:  ป้าน  [17 พ.ค. 2557 11:00]
ข้อคิดเห็นที่ 5:5

ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร ถ้า มีคุณภาพ ผ่าน ตามเกณฑ์ ของ มอก. 32-2528  ก็ใช้กับอาหารได้

โดย:  ป่าน  [17 พ.ค. 2557 11:03]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้