สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การนำเข้ายูเรีย

จะสอบถามขั้นตอนการนำเข้ายูเรีย ไม่ทราบว่าต้องมีระบบ ขั้นตอนอย่างไรบางค่ะ
ต้องยืนเอกสาร ขออนุญาตจากฝ่ายไหนบางค่ะ
ขอคุณมากค่ะ
ต้องมีค่าใช้จ่าย ประมาณเท่าไร

อยากทราบพิกัด ของกรด ฟอร์มิก 94 % ว่ามีรหัสโค๊ตเท่าไร
เนื่องจากต้องมีระบุใน ฟอร์ม อี ของประเทศจีนโดย:  อนิส   [2 เม.ย. 2557 10:15]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เรียน คุณอนิส,

1. มีรายละเอียดเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายตาม link ต่อไปนี้ครับ
http://service.moac.go.th/ewt_news.php?nid=3840


หรือ ติดต่อตามนี้ครับ
ฝ่ายปุ๋ยเคมี
ส่วนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน
สํานักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2579-5536-7
fertiard@hotmail.com

2. Formia acid
CAS No. 64-18-6
EC No. 200-579-1
พิกัดอัตราศุลกากร 2915.11.00 000
รายละเอียดอื่นๆ ค้นได้จากใน website นี้ครับ

ขอแสดงความนับถือ
Prasit

โดย:  Prasit  [2 เม.ย. 2557 11:30]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

เอกสารที่ยืนหารือกับโรงงาน Formic acidต้องใส่สูตรครบ 100 % หรือเปล่าค่ะ
เพราะในใบ เอกสาร กำหนด 94 % เท่านั้น
หรือว่า แค่ 94 % ก็ยืนหารือได้ และอีก 6 % คือค่าของอะไร
กำหนดใบหารือต้องมีส่วนผสมครบ 100 %

โดย:  อนิส  [2 เม.ย. 2557 12:12]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

เรียน คุณอนิส,

ผมเข้าใจว่า คุณอนิสคงกำลังจะยื่นเอกสารเพื่อหารือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาว่าเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่ (ใช่ไหมครับ)

ถ้าใช่ คุณอนิสต้องหาส่วนผสมให้ครบ 100%ครับ พร้อมทั้งเอกสารข้อมูล SDS  (Safety Data Sheet) ของส่วนผสมเหล่านั้นด้วย

ปกติแล้ว Formic acid ที่เกิดจากการสังเคราะห์ มีโอกาสที่จะมีส่วนผสมของสารอื่นได้หลายตัว (เช่น ammonium sulfate, น้ำ ฯลฯ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตของผู้ผลิตครับ ว่าเขาจะทำดีขนาดไหน

คุณอนิสคงต้องขอรายละเอียดของส่วนผสมเหล่านี้จากผู้ผลิตโดยตรงนะครับ ครั้นจะนำตัวอย่างมาวิเคราะห์หาสารที่ไม่ทราบ (Unknow material) ด้วยตัวเอง ผมเกรงว่าจะไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงครับ (ค่าใช้จ่าย / ความรับผิดชอบในความถูกต้อง / เวลา / ฯลฯ)

ลองพยายามติดต่อขอจากSupplier ดูนะครับ

ขอแสดงความนับถือ
Prasit

โดย:  Prasit  [2 เม.ย. 2557 14:03]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้