สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สอบถามเกี่ยวกับ REACH

สอบถามการใช้ REACH ของ Supplier ค่ะ
ที่ตัวเองเข้าใจสามารถแบ่งได้ 2 กรณี
1) Supplier อยู่ใน EU – กรณีนี้ ทาง Supplier ใน EU ต้องลงทะเบียน REACH หรือเปล่าค่ะ ถ้าสามารถใช้ REACH ของ supplier ได้ อยากทราบขั้นตอนโดยคร่าวๆค่ะ
2) Supplier อยู่นอกเขต EU –  ขึ้นอยู่กับว่า supplier ยินดีที่จะให้ tonnage band ของบริษัทไปรวมกับ supplier หรือไหม

ข้อสอบถามหลัก ที่อยากถามคือ การใช้ REACH ของ supplier ค่ะ ถ้าดิฉันเข้าใจข้อมูลส่วนไหนผิด รบกวนผู้เชี่ยวชาญแนะนำหรือถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม สามารถสอบถามหรือแจ้งได้นะค่ะ


โดย:  จุฑาทิพย์   [28 พ.ค. 2557 09:55]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เรียน คุณจุฑาทิพย์

1) ตามข้อกฎหมาย REACH ผู้ผลิต (Manufacturer) หรือผู้นำเข้า (Importer) สารเคมีใน EU ตั้งแต่ 1 ตัน/ปี ต้องทำการจดทะเบียนสารเคมี ถ้า supplier ในทีนี้ เข้าข่ายนี้ ก็ต้องจดทะเบียนสารเคมีตามกฎหมาย REACH ค่ะ คุณจุฑาทิพย์ จะสามารถใช้สิทธิ๋การจดทะเบียนของสารเคมีที่ซื้อมาจาก supplier รายนี้ได้ ก็ต่อเมื่อ

1.1) การจดทะเบียนนี้ ครอบคลุมถึงลักษณะการใช้งาน (USE) ที่คุณจุฑาทิพย์ใช้ ถ้าไม่ครอบคลุมกับการใช้ของเรา ก็จะไม่นับว่า สารที่เราใช้นี้จดทะเบียนแล้วค่ะ
เช่น ถ้า supplier จดทะเบียนว่าสาร A เพื่อการใช้งานเป็น Solvent เท่านั้น แต่เรานำมาใช้ เป็นสารตั้งต้นในการผลิต polymer = สาร A ที่เราใช้ยังไม่ได้จดทะเบียนตาม REACH ค่ะ (แต่ปกติ ถ้าเราใช้งานสารตามที่ supplier กำหนดมา ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ นอกจากเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในลักษณะอื่นค่ะ)

1.2) การจดทะเบียนนี้ ครอบคลุมถึงปริมาณ (tonnage band ) ที่ขายให้คุณจุฑาทิพย์ด้วยค่ะ
เช่น  ถ้าเค้าจดทะเบียนสาร A ไว้ในปริมาณ 100 ตัน/ปี (เนื่องจาก เค้าคาดว่าเค้าจะผลิตหรือนำเข้าใน EU แค่ไม่เกิน 100 ตัน/ปี) แล้วส่วนที่ขายเราเป็นส่วนที่เกิน 100 ตัน นั้นแล้ว สาร A ที่เราซื้อมาก็จะถือว่ายังไม่ได้จดทะเบียนค่ะ

2) กรณี supplier ที่อยู่นอก EU เงื่อนไขการพิจารณาในเรื่องการจดทะเบียนตามกฎหมาย REACH ของสารเคมี ก็จะเหมือนกันกับผู้ที่อยู่ใน EU ค่ะ เพียงแต่ผู้ที่อยู่นอก EU จะทำการจดทะเบียนเองไม่ได้เท่านั้น ต้องให้ ตัวแทน (only representative,OR) เป็นผู้ดำเนินการแทนค่ะ

3)  "การใช้ REACH ของ supplier" ในที่นี้ ถ้าหมายถึง การที่คุณจุฑาทิพย์ได้ใช้สารที่ทาง supplier ได้จดทะเบียนแล้วตามกฎหมาย REACH  เท่ากับว่าคุณจุฑาทิพย์ไม่ต้องจดทะเบียนสารนั้นอีกค่ะ ซึ่งตามกฎหมายไม่ได้ระบุขั้นตอนใดๆ ไว้ค่ะ ตามปกติเท่าทีเคยเห็น ก็จะเป็นแค่จดหมาย declare ที่ทางคุณจุฑาทิพย์ออกยืนยันมาว่า จากการสอบถามหรือได้รับข้อมูลจาก supplier  สารที่ใช้มีการจดทะเบียนแล้วค่ะ อาจขอจดหมายรับรองจาก supplier ก็ได้ค่ะ ว่าเค้าได้จดทะเบียนครอบคลุมทั้งปริมาณและลักษณะการใช้ของเราค่ะ

โดย:  ขวัญนภัส ทีมงาน ChemTrack  [28 พ.ค. 2557 14:32](แก้ไขล่าสุด: 28 พ.ค. 2557 14:44)
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้