สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

MSDS ของเสียสารเคมี

สารเคมีที่เป็นของเสีย ส่งกำจัดโดยบริษัทรับกำจัด จำเป็นต้องมี chemical waste msds หรือไม่
ทั้งนี้ในตอนรับสารเคมีมาใช้งาน ได้รับ msds จากผู้ขายแล้ว แต่เมื่อใช้แล้วหรือสารเคมีหมดอายุต้องส่งกำจัด จะต้องออก msds แนบไปด้วยหรือไม่

โดย:  วรี   [12 มิ.ย. 2557 16:14]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ไม่ต้องทำครับ. โดยปกติของเสียไม่ใช่ของดี แต่อาจจะมีการส่งของเสียไปห้องแล็บเพื่อแสดงองค์ประกอบเบื้องต้นให้ได้ว่ามีอะไรปนเปื้อนบ้างครับ. การขนส่งจะต้องสำแดงเป็นของเสียอันตราย Hazardous Waste, Class 9 UN 3082 ถ้าเป็นของเหลว หรือ UN 3077 ถ้าเป็นของแข็งครับ.   ดูข้อกำหนดเรื่อง Basel Convention เพิ่มเติมหากส่งสินค้าระหว่างประเทศ และหารือหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [13 มิ.ย. 2557 11:15]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

อย่าลืม ของเสียสารเคมี เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 การส่งออกต้องขออนุญาต กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีที่เป็นของเสียตาม Basel จะต้องปฏิบัติตาม Basel ด้วย

โดย:  อนุชิต  [2 ก.ค. 2557 13:02]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

ขอบคุณสำหรับคำตอบ คุณเแลิมศักดิ์ และคุณอนุชิต ค่ะ

โดย:  วรี  [7 ก.ค. 2557 16:29]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้