สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

โซเดียมไฮดรอกไซด์

ผมมี โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% จำนวน 450ซีซี อยากเจือจากให้ได้ 0.1N ซักประมาณ 1ลิตร ต้องเจือจางด้วยอะไรจำนวนเท่าไรครับ

ขอขอบคุณครับ
สหัส

โดย:  สหัส   [8 ก.ค. 2557 17:12]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

นำ ( ชั่ง ) โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% w/w  8 กรัม  มาเติมน้ำ จนมีปริมาตร 1000 มิลลิลิตร ( 1 ลิตร )

โดย:  ม้าลาย  [8 ก.ค. 2557 21:36]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ขอขอบคุณมากๆครับ

สหัส

โดย:  สหัส  [10 ก.ค. 2557 12:42]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้