สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารเคมี ซีเกรด นำไปใช้เป็นปุ๋ยได้หรือไม่

สารเคมี ซีเกรดสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยได้หรือไม่ ถ้าได้/ไม่ได้ อย่างไร ขอบคุณล่วงหน้าครับ

โดย:  เด็กน้อย   [4 ก.ย. 2557 19:25]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์  /  สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/สารเคมีทางการเกษตร
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

( ไม่ใช่ คำตอบ )

ตัวอย่าง วิธี คิด/ค้น หาคำตอบ

สารเคมีนั้น มี ธาตุ / สารประกอบ ที่พืชต้องการหรือไม่ ?

ถ้ามี ธาตู /สารประกอบ ที่พืชต้องการ    ธาตุ / สารประกอบ นั้น อยู่ในรูปแบบที่พืชสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ ?

ในสารเคมีนั้น มีธาตุหรือสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ ปนอยู่หรือไม่ ?

ในสารเคมีนั้น มีธาตุหรือสารประกอบที่เป็นอันตราย ที่จะสามารถ ปนเปื้อนใน เมล็ด-ผล-ดอก-ใบ-กิ่ง-ต้น-ราก ของพืช ( ซึ่งจะนำมา กิน/ใช้ ) หรือไม่ ?

โดย:  เจไดไม่ใช่เจดี  [6 ก.ย. 2557 09:30]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้