สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ปฏิกิริยา กรด/เบส กับ แอมโมเนียมไนเตรตจะเกิดอะไรขึ้น

จะเกิดอะไรขึ้น

โดย:  ภูมินทร์ คำละมูล   [9 ก.ย. 2557 11:18]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

((ไม่ใช่คำตอบ ))  --  วิธีหาคำตอบ

ถาม ครู-อาจารย์ ที่สอน วิชาเคมี ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม. 4 - ม. 6 )

หรือ ถามนักศึกษาที่เรียนจบชั้น ม. 6 สายวิทยาศาสตร์ -- ซึ่งถ้าเคยเรียนเคมี ที่ วรรณสรณ์ ( อาจารย์อุ๊ ) มาด้วยก็ยิ่งดี

โดย:  พินเทอเรสต์ แฟนขลับ  [10 ก.ย. 2557 10:00]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

เรียน คุณภููมินทร์

แอมโมเนียมไนเตรท จัดป็นสารที่มีอันตรายมาก
ผมไม่แนะนำให้ทำการทดลองใดๆ โดยไม่มีความรู้ หรือความรับผิดชอบเพียงพอ ถ้าท่านต้องการทราบปฏิกริยาของมัน สามารถหาได้จาก Search engine ทั่วไปครับ ส่วนคุณสมบัติของมัน ท่านลองหาดูใน Wbsite นี้ ใน tab ค้นหาครับ

Prasit

โดย:  Prasit  [10 ก.ย. 2557 17:27]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้