สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

อยากเรียนรู้คะ

จงคำนวณหาว่าเกิด na3 กี่กรัมจากปฎิกิริยาระหว่าง H2 11.2 ลิตร และN2 11.2ลิตรที่STP

โดย:  อนงค์นาฎ รัตนวงศ์   [30 ก.ย. 2557 21:17]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

Should it be NH3?

โดย:  Pansri  [30 ก.ย. 2557 21:39]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

11.2 L  of  gas  at  STP  is  ( 11.2 L ) x ( 1 / 22.4 L per Mole )  =  0.5 Mole

N2  +  3 H2    =    2 NH3  

H2  is  the  limiting  reactant  

According  to  the  balanced  equation  

0.5  Mole  of  H2  will  yield    ....

0.5  Mole of H2  x  ( 2 Mole of NH3  /  3 Mole of H2 )    -- >    0.3333 Mole of NH3    

0.3333 Mole of NH3    =    0.3333 Mole  of NH3  x  ( 17.03 g  /  1  Mole  of  NH3 )    =    5.676 g

โดย:  Jitra 's Friend  [1 ต.ค. 2557 02:01]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้