สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การไทรเทรตช่วยหน่อยนคะ

กรนีที่1 ในการไทเทรตสารละลายNaOHเข้มข้น0.01 mol/lปริมาตร25 ลูกบาศก์เซนติเมตรกับสารละลายH2CO3 จำนวน10ลูกบาศก์เซนติเมตร อยากทราบว่าสารละลายH2CO3มีความเข้มข้นเท่าไร
กรณีที่2 ในการไทเทรตสารละลายNaOHเข้มข้น0.1mol/lปริมาตร10.8ลูกบาศก์เซนติเมตรกับสารละลายน้ำมะนาวจํานวน20 ลูกบาศก์เซนติเมตร อยากทราบว่าสารละลายน้ำมะนาว มีความเข้มข้นเท่าไร
กรณีที่3ในการไทเทรตสารละลายNaOHเข้มข้น0.18mol/lปริมาตร31.5ลูกบาศก์เซนติเมตรกับสารละลายกรดเบนโซอิกจำนวน50ลูกบาศก์เซนติเมตรอยากทราบว่าสารละลายกรดเบนโซอิก มีความเข้มข้นเท่าไร
ทั้ง3กรณีช่วยกรุณาแสดงการคำนวนให้ด้วยนะคะ
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบค่ะ

โดย:  คนขาดเรียนวันสําคัญ   [30 ก.ย. 2557 22:17]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

Case 1  

Mole  of  NaOH  used    =   25 mL  x  ( 0.01  Mole / L )  x  ( 1 L / 1000 mL )    =    0.00025 Mole  

Case  1.1  
H2CO3  +  NaOH    -- >    NaHCO3  +  H2O        1 Mole  of  H2CO3  per  1 Mole  of  NaOH  

Mole  of  NaOH    -- >    0,00025 Mole of NaOH x  ( 1 Mole of H2CO3  /  1 Mole of NaOH    =    0.00025 Mole of H2CO3  

Molarity  of  H2CO3    =    0.00025 Mole  x  ( 1000 mL  /  L )  x  ( 1 /  10 mL )    =    0.025  Mole / L  


Case  1.2  
H2CO3  +  2 NaOH    -- >    Na2CO3        1 Mole  of  H2CO3  per  2

Mole  of  NaOH    -- >    0,00025 Mole of NaOH x  ( 1 Mole of H2CO3  /  2 Mole of NaOH    =    0.000125 Mole of H2CO3  

Molarity  of  H2CO3    =    0.000125 Mole  x  ( 1000 mL  /  L )  x  ( 1 /  10 mL )    =    0.0125  Mole / L  

โดย:  Student 1975  [1 ต.ค. 2557 02:17]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

Case 2  

Mole  of  NaOH  used    =   10.8 mL  x  ( 0.1  Mole / L )  x  ( 1 L / 1000 mL )    =    0.00108 Mole  

Citric acod  +  3 NaOH    -- >    (tri) Sodium citrate  +  3 H2O        1 Mole  of  Citric acid  per  3 Mole  of  NaOH  

Mole  of  NaOH    -- >    0,00108 Mole of NaOH x  ( 1 Mole of Citric acid  /  3 Mole of NaOH    =    0.00036 Mole of Citric acid  

Molarity  of  Citric acid    =    0.00036 Mole  x  ( 1000 mL  /  L )  x  ( 1 /  20 mL )    =    0.018  Mole / L  


โดย:  Student 1975  [1 ต.ค. 2557 02:23]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

Case 3  

Mole  of  NaOH  used    =   31.5 mL  x  ( 0.18  Mole / L )  x  ( 1 L / 1000 mL )    =    0.00567 Mole  

Benzoic acid  +  NaOH    -- >    Sodium benzoate  +  H2O        1 Mole  of  Benzoic acid  per  1 Mole  of  NaOH  

Mole  of  NaOH    -- >    0,00567 Mole of NaOH x  ( 1 Mole of Benzoic acid  /  1 Mole of NaOH    =    0.00567 Mole of Benzoic acid  

Molarity  of  Benzoic acid    =    0.00567 Mole  x  ( 1000 mL  /  L )  x  ( 1 /  50 mL )    =    0.1134  Mole / L  

โดย:  Student 1975  [1 ต.ค. 2557 02:28]
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

There are  3  answers  sent  

So ,  ( very  important )   -- >  You  should  say  " Thank You "  3  Times .  

โดย:  Student 1975  [1 ต.ค. 2557 02:31]
ข้อคิดเห็นที่ 5:5

ให้สูตร N1V1 = N2V2 ก็ได้นะ

เมื่อ  N1 คือความเข้มข้นของสารมาตรฐาน , V1 คือปริมาตรสารที่ใช้ในการไตเตรต
       N2 คือความเข้มข้นองสารที่ต้องการทราบ, V2 คือปริมาณที่ใช้ในการไตเตรต
 
จากข้อ 1 -----> N2 = (N1*V1 ) / V2
                     N2 = (0.01x25) / 10
                     N2 = 0.025 mole/L

โดย:  ส้มเช้ง  [5 ต.ค. 2557 16:00]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :6

คุณ student 1975 ตอบได้ดีแล้ว  ขอ comment ว่า คำถามที่สองไม่ค่อยชัดเจน ในน้ำมะนาวมีกรดซิตริก แต่การถาม "ความเข้มข้นของน้ำมะนาว" จะให้หมายความอย่างไร? ที่จริงถ้าเราบีบมะนาวจากลูกโดยตรง นั่นก็คือน้ำมะนาวเข้มข้น 100% แต่ไม่ได้หมายความว่าน้ำมะนาวนี้มีกรดซิตริก 100%  ฉะนั้น ผลการคำนวณข้างต้น บอกได้เพียงว่า ในน้ำ้มะนาวตัวอย่างนี้มีกรดซิตริกเข้มข้นเท่าใด

โดย:  ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์  [14 ต.ค. 2557 17:58]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้