สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

HNO3 และ HCL มีผลต่อเหล็กหรือไม่

อยากทราบว่ากรดทั้งสองชนิดคือ HNO3 และ HCL
มีผลในการที่จะทำให้ Fe3+ กลายเป็น Fe2+ หรือไม่ อย่างไร


ขอบคุณค่ะ

โดย:  SS   [6 ม.ค. 2558 22:29]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ผมเสนอว่า ตั้งคำถามมาใหม่ ดีกว่าครับ

ถ้าถามแบบนี้ จะได้คำตอบว่า  

กรดทั้งสองชนิด คือ HNO3 และ HCl ไม่มีผล ในการที่จะทำให้ Fe3+ กลายเป็น Fe2+

ซึ่งไม่น่าจะเป็นคำตอบที่นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้โดย:  มามมุธ  [7 ม.ค. 2558 21:26]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

เห็นด้วยกับคุณมามมุธ

โดย:  ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์  [9 ม.ค. 2558 23:37]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้