สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ในฉลากขวดของสาร HCl  ทุกขวดจะเขียนว่ามีความเข้มข้น= 12.00 โมล  แล้ว ทำไมถึงมีความเข้มค้น 12 โมล แล้วคิดยังไงถึงได้แบบนั้น

ในฉลากขวดของสาร HCl  ทุกขวดจะเขียนว่ามีความเข้มข้น= 12.00 โมล

ทำไมถึงมีความเข้มค้น 12 โมล แล้วคิดยังไงถึงได้แบบนั้น

โดย:  JH   [18 ม.ค. 2558 00:33]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrochloric_acid

โดย:  Munsai  [19 ม.ค. 2558 22:49]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

ไม่ทราบว่าหมายถึงขวด HCl ที่มาจากบริษัทผลิต (commercial) หรือว่า เป็นขวดน้ำยาเคมีในห้อง lab ถ้าเป็นกรณีที่มาจากบริษัทผลิตจะเป็นกรดเข้มข้น ซึ่ง HCl เป็นแก๊สที่ละลายน้ำได้อย่างมาก 35% (ประมาณนี้) เมื่อคำนวณความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อลิตร (M) จะได้ประมาณ 12 .. ไม่เคยเห็นขวด HCl จากบริษัทผลิตระบุว่าความเข้มข้น 12.00 โมลเลย เห็นเขาระบุเป็นเปอร์เซนต์ของเนื้อสาร และความหนาแน่น  อีกประการหนึ่ง ความเข้มข้นของกรดนี้คงไม่เท่ากับ 12.00 M เพราะเมื่อเปิดขวด HCl จะฟุ้งออกมาตลอดเวลา ถ้าเปิดขวดบ่อย สารละลายจะเจือจางลง
หมายเหตุ - ความเข้มข้นของสารละลายไม่ได้มีหน่วย "โมล" แต่เป็น โมลต่อลิตร และยังมีหน่วยอื่นๆ อีก

โดย:  ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์  [20 ม.ค. 2558 22:49]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

36 % w/w  HCl  Solution

   =    ( 36 g / 100 g )  x  ( 1.179 g / 1 mL )  x  ( 1000 mL / 1 L )  x  ( 1 / 36.461 g / mole )

   =    11.64 mole / L

โดย:  Munsai  [21 ม.ค. 2558 00:18]
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

g, mg, M, ml, L, ml = cm3, g = cm2.
L = 1000 cm3 = 1 L  

Are you scientist?
if you are not a scintist or student then, you are not permited to use it.

โดย:  Engineer  [31 พ.ค. 2558 18:48]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้