สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ต้องการทราบหลักการหาเกลือและกรดในอาหารด้วยเครื่องไทเทรตอัตโนมัติครับ

ใช้เครื่องไทเทรตอัตโนมัติ Titroline 7000 หากรดและเกลือจากตัวอย่างประเภทไส้ขนม โดยการหากรดจะใช้ 0.25 M NaOH เป็นไทแทรนต์และใช้อิเล็กโทรด AgCl 62 วัดค่าเพื่อหาจุดยุติ โดยมากจะเป็นกรดซิตริกและอะซิติก ส่วนการหาเกลือใช้ 0.10 M AgNO3 เป็นไทแทรนต์ ใช้อิเล็กโทรด A 162-2M-DIN-ID เครื่องจะหาจุดยุติให้โดยที่เราไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ใดๆ และจะแสดงผลเป็นปริมาณกรดหรือเกลือออกมาในรูปเปอร์เซนต์ อยากทราบหลักการในการหากรดและเกลือครับ มีหลักการอย่างไร สมการเป็นยังไง ฯลฯ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

โดย:  Brad   [15 ก.ค. 2558 14:34]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้