สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

กฎหมาย REACH

อยากทราบว่า
1. REACH เป็น กฎหมาย หรือ ระเบียบของยุโรปค่ะ เพราะเห็นบางคนใช้กฎหมาย บางคนใช้ระเบียบคะ ใช้ไม่เหมือนกันค่ะ
2. อยากรู้ว่าถ้าไม่ใช้ REACH ในการส่งออกไปยุโรปจะมีมาตรการใดบ้างค่ะ ที่ใช้แทนREACH แล้วส่งสินค้าเข้ายุโรปได้ค่ะ
3. อยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายของสารเคมีตัวหนึ่งจะแพงเท่าไรค่ะ
4. จะกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศมากแค่ไหนค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โดย:  ภัทศา   [14 มี.ค. 2559 13:34]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

1. ข้อกำหนดหรือ ระเบียบ REACH เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปครับ  มีความซับซ้อนและรายละเอียดลึกมาก  โดยปกติจะเน้นบังคับให้สารเคมีที่มีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสูงจะต้องผ่านกระบวนการประเมินความเสี่ยง แต่ยังครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีเหล่านั้นด้วย
2. REACH ครอบคลุมเกือบทุกผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน และพัฒนามาจากกฎหมายอื่น ๆ ในอดีตที่คุมเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์เช่น RoHS หรือของเสียจากผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์เช่น WEEE ทั้งนี้ยังมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ELV หากปฏิบัติตาม REACH ได้น่าจะดำเนินการได้ครบแล้วครับ  แต่ก่อนดำเนินการด้าน REACH จะต้องจำแนกสารเคมีทั้งฉลากและ SDS ให้เป็นไปตามข้อกำหนด CLP ด้วยครับ
3. ค่าใช้จ่ายไม่ทราบเลยครับ มีการดำเนินการหลายแบบไม่ว่าจะผ่าน OR หรือไม่ก็ตามครับ ลองหาข้อมูลจาก OR ต่าง ๆ ที่เป็น CB ในประเทศไทยนะครับ
4. เครื่องปรับอากาศผมว่าน่าจะเข้าข่าย RoHS มากกว่า แต่ถ้ามีสารบางตัวภายใต้ REACH เป็นองค์ประกอบน่าจะต้องดำเนินการด้วยครับ

หากมีท่านอื่นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่ม รบกวนตอบเพิ่มด้วยครับ


โดย:  เฉลิมศักดิ กาญจนวรินทร์  [28 มี.ค. 2559 10:13]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

หากมีเวลาลองอ่านกระบวนการจัดทำรายงานเประเมินความเสี่ยงตามระบบ REACH ตามเอกสารในเว็บไซด์ของ chemtrack ดังข้างล่างนะครับ  จะได้ประโยชน์และทำให้เข้าใจเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นครับ

http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=10&ID=7#a

โดย:  เฉลิมศักดิ กาญจนวรินทร์  [28 มี.ค. 2559 10:18]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้