สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การนำเข้าสารเคมี Fertilizer

การนำเข้าผลิตภัณฑ์ Fertilizer ที่มีองค์ประกอบของสารเคมี ที่เป็นธาตุอาหารของพืช จะต้องแสดง Certificate of analysis ทั้งหมดของ Finish product โดยแสดงปริมาณของสารเคมีทีมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งแต่ละตัวของสารเคมี จะระบุ value และ % min , % max ของสารโลหะแต่ละตัว อยากทราบว่า %min, %max ที่ระบุไว้ในแต่ละตัวคือ อะไร บ่งบอกค่าอะไร และมีความสำคัญอย่างไร ใน COA
สมมติเช่น Product AAA
มีปริมาณ Cu 0.5 ppm    0.1% min เป็นต้น


โดย:  สนธยา   [13 พ.ค. 2559 20:23]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/สารเคมีทางการเกษตร
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ค่าเหล่านั้น ก็เป็นการบอกน่ะครับว่า Product นั้นๆประกอบด้วยอะไร และมีปริมาณ(ที่รับรองแล้ว)ไม่ต่ำกว่า หรือ ไม่เกินกว่าเท่าไรตามที่ CoA ระบุไงครับ
Prasit

โดย:  Prasit  [25 พ.ค. 2559 10:14]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้