สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การบรรจุและขนส่งวัตถุวัตถุอันตราย

หากจำแนกความเป็นอันตรายตามระบบ GHS แล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์มีความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม และต้องแสดง pictogram ที่เป็นรูปปลา ตามหลักการขนส่งวัตถุอันตรายของสหประชาชาติแล้ว (UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) เวลาขนส่ง จะต้องมีการบรรจุวัตถุอันตรายนั้นตาม ที่สหประชาชาติกำหนด (UN Package) การขนส่งนี้บางประเทศกำหนดไว้เฉพาะกรณีส่งไปต่างประเทศเท่านั้น (ไม่ใช่ทางบก)
อยากทราบว่าในกรณีของประเทศไทย หากขนส่งทางบก ภายในประเทศก็ต้องปฏิบัติตามกฏของสหประชาชาติเช่นกันใช่หรือไม่ (ไม่ว่าจะส่งในหรือต่างประเทศ) ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

โดย:  Siriluck   [5 ก.ค. 2559 09:15]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

คำถามที่คุณถามมา มีหลายคำถามซ้อนๆกันและยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องทำให้ตอบได้ยากครับ
ขอสรุปคำตอบดังนี้ครับ
1. เรื่องการจำแนกความเป็นอันตรายตามระบบ GHS รวมถึงอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมกับเรื่องบรรจุภัณฑ์เป็นคนละเรื่องกันครับ
2. การจำแนกตามระบบ GHS ทำขึ้นเพื่อสื่อความเป็นอันตรายบนฉลากและ SDS ครับ
3. มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าอันตรายจะต้องดำเนินการเมื่อสินค้าของเราจำแนกได้ว่าเป็นสินค้าอันตรายตามระบบการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ หรือที่คุณเรียกว่า UN Recommendations on Transport of Dangerous Goods ซึ่งจะใช้ในการกำกับดูแลทุกโหมดของการขนส่ง เช่น ทะเล อากาศ ทางถนน ทางราง และทางน่านน้ำ
4. ดังนั้นมีความจำเป็นต้องจำแนกก่อนว่าสินค้าเราเป็นสินค้าอันตรายตามระบบขนส่งหรือไม่ หากเป็นสินค้าอันตราย จะต้องเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของสหประชาชาติ
5. สินค้าอันตรายที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำตามระบบ GHS หากไม่จำแนกว่าเข้าข่ายอันตรายอื่นใดจะถือได้ว่าเป็นสินค้าอันตรายประเภท 9 (Class 9) ตามระบบขนส่ง
6. หากมีอันตรายเข้าข่าย Class อื่นๆด้วยจะจัดว่าเป็น Marine Pollutant หรือมลพิษทางทะเลและต้องติดรูปปลาตายเพิ่มเติมด้วย
7. สรุปคือหากเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำให้ติดรูปปลาตาย และสารนั้นอาจเป็นสินค้าอันตราย Class  9 หรือ Class อื่นๆ ดังนั้นต้องเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่ผ่านการรับรองโดยสหประชาติครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [13 ก.ค. 2559 23:34]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับคำตอบ

ดังนั้น หากวัตถุนั้นมีความเป็นอันตรายตามระบบขนส่งแล้ว ต้องเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่ผ่านการรับรองโดยสหประชาติ ถึงแม้ว่าจะเป็นการขนส่งภายในประเทศก็ตามใช่ไหมคะ

โดย:  Siriluck  [19 ก.ค. 2559 14:44]
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

ขออนุญาตตอบให้เข้าใจยากขึ้นไปอีกครับ

จริงๆแล้วมาตรฐานการกำกับการขนส่งในประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละประเทศครับ  ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทย เราอิงข้อกำหนดตามมาตรฐานของสหประชาชาติดังนั้นเราจะต้องใช้ภาชนะบรรจุที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าวครับ  

แต่ถ้าหมายถึงอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นที่ข้อกำหนดการขนส่งในประเทศญี่ปุ่น จะไม่ได้อิงตามมาตรฐานของสหประชาชาติครับ ทางญี่ปุ่นมีการออกข้อกำหนดเป็นมาตรฐานของตัวเองให้ผู้ประกอบการในประเทศปฏิบัติตาม

แต่ถ้าเป็นการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ  ไม่ว่าจะส่งจากประเทศใดไปประเทศใดก็ตาม มาตรฐานของสหประชาชาติจะเป็นมาตรฐานกลาง แปลว่าให้ใช้ภาชนะบรรจุที่ผ่านการรับรองของสหประชาชาติครับ  

โดย:  เฉลิมศักดิ กาญจนวรินทร์  [26 ก.ค. 2559 09:14]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้