สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การหายใจเอาละอองน้ำหมักชีวภาพเข้าไปมีผลต่อสุขภาพหรือไม่

เกษตรกรบางคนเริ่มหันมาใช้น้ำหมักชีวภาพผสมกับน้ำ แล้วฉีดพ่นเพื่อบำรุงพืชผักหลายไร่  โดยฉีดพ่นต่อเนื่อง 4 ชม. โดยไม่มีการใส่หน้ากากป้องกัน และบางช่วงละอองที่ฉีดพ่นก็ถูกลมพัดมาสัมผัสกับร่างกายและหายใจเข้าไปบ้าง การที่ได้รับสัมผัสดังกล่าวจะมีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ อย่างไรบ้างครับ
ขอบคุณครับ

โดย:  Kook   [8 ก.ค. 2559 20:50]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด พิษวิทยา  /  สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/สารเคมีทางการเกษตร
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

การหายใจเอาละอองน้ำหมักชีวภาพเข้าไป จะมีผลต่อสุขภาพ
.. ถ้า ..
น้ำหมักชีวภาพ นั้น มี สิ่งเหล่านี้ อยู่ด้วย

ก. จุลินทรีย์ก่อโรค ( Pathogenic Microorganism )
ข. สารพิษชีวภาพ ( Biological Toxin )
ค. เอ็นไซม์ ซึ่ง สามารถทำให้ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์เสียหาย
ง. สารก่อภูมิแพ้ ( มีผลเฉพาะกับคนที่แพ้ )
จ. .......
ฉ. ........
ฯลฯ


โดย:  Tou Nog Hoy  [19 ก.ค. 2559 10:01]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้