สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สอบถามการขึ้นทะเบียนสารเคมี

เนื่องจากได้รับข้อมูลจากสัมมนาแห่งหนึ่งว่าเมื่อ สิงหาคม  2558ประเทศไทยประกาศให้มีการจดทะเบียนสารเคมีที่มีการนำเข้ามาใช้ภายในประเทศทุกชนิดและกำหนดให้มีการจดทะเบียนเสร็จสิ้นภายในปี2559  หากไม่ดำเนินการจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด    จะส่งผลให้ไม่สามารถนำเข้าสารเคมีนั้นๆเข้ามาได้อีก   จึงอยากขอสอบถามท่านที่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ประการใด  เพราะไม่สามารถสืบค้นข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้เลยค่ะ  ข่าวดังกล่าวทำให้เกิดความสับสนเป็นอย่างมาก

โดย:  A   [12 ก.ค. 2559 10:40]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

สิ่งที่ทางคุณกำลังถามเข้าใจว่าหมายถึงการจดแจ้งสารตามบัญชี 5.6 ของสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม. แนะนำให้เข้าไปดูในเว็บไซด์ของสำนัก อ่านประกาศและแนวทางการจดแจ้งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ครับ

ในเว็บไซด์ใช้ login และ password เดียวกันกับระบบหารือครับ
สรุปสั้นๆคือหากเป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าสารเคมีที่เข้าข่ายอันตราย 10 ประเภทตามประกาศ มีปริมาณผลิตหรือนำเข้ามากกว่า 1 ตันต่อปี และไม่มีหน่วยงานอื่นกำกับดูแล ต้องจดแจ้ง วอ อก 20 ในระบบออนไลน์ ตามบัญชี 5.6 ภายในสิ้นปีนี้ หรือ 31 ธ.ค. 2559 เนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะนำข้อมูลไปจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย หรือ existing chemical inventory ครับ. หากเลยกำหนดยังสามารถจดแจ้งได้แต่ต้องดำเนินการหารือก่อน และสารเราอาจจะไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทยครับ. การจดแจ้งทำเพียงครั้งเดียวครับ.  กฎหมายระบุไว้ให้จดแจ้งภายใน 60 วันนับจากวันที่ผลิตหรือนำเข้าครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [13 ก.ค. 2559 23:20]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

เคยขึ้นแล้วต้องการแก้ไขใหม่เอกสารปัจจุบันทำไง


โดย:  ถ้าเคยขึ้นทะเบียนจะขึ้นอัปเดรสเอกสารข้อมูลความปลอด  [30 ม.ค. 2561 09:44]
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

จะลงทะเบียนเพื่อยื่นข้อหารือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ ได้รับคำแนะให้ใช้บริการ Electonic เลือก วอ.20 ดำเนินการลงทะเบียน แต่เมื่อเปิดเวปแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะ เมนูลงทะเบียนไม่แอ๊คทีฟ ขอคำแนะนำกลับเป็นขั้นตอนให้ด้วยครับเพื่อจะได้ดำเนินการเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน สปด นี้

โดย:  อาทิตย์ เพ็ชรคล้าย  [9 ก.ค. 2561 14:02]
ข้อคิดเห็นที่ 4:6

ติดต่อสอบถามที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรอ. ค่ะ

โดย:  chemtrack  [13 ก.ค. 2561 09:21]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้