สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สอบถามเรื่องวัตถุอันตรายตามบัญชีที่ 5.6

1.วัตถุอันตรายที่อยู่ในกลุ่มที่ 5.6 ใครจะเป็นคนกำหนดคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆครับ
2.ถ้าวัตถุนั้นมีหลายคุณสมบัติ จะกำหนดลำดับในกลุ่มที่ 5.6 อย่างไรครับ

โดย:  บุญนิวัฒน์   [26 ก.ค. 2559 16:12]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ขอตอบตามข้อที่เขียนมาครับ
1. เจ้าของสินค้าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของวัตถุอันตรายนั้นๆ ครับ  ถามว่าทำอย่างไร ต้องใช้ผู้มีความรู้ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีครับ
2. ระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมรองรับการจดแจ้งสำหรับสารที่มีหลายคุณสมบัติอยู่แล้วครับ  ไม่ต้องกำหนดลำดับครับ  ถ้าเข้าข่ายก็จดแจ้งให้ครบตามคุณสมบัติเหล่านั้นครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์์  [2 ส.ค. 2559 11:45]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้