สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สอบถามสารเคมีที่มีคุณสมบัติตามบัญชี 5.6

ถ้าสารเคมีที่เราจะจำแนก เป็นสารผสม ที่มีคุณสมบัติตามบัญชี 5.6 แต่เข้าข่ายมากกว่า1 คุณสมบัติ เราจะจำแนกตามคุณสมบัติข้อไหนหรือสามารถจำแนกได้ทุกคุณสมบัติที่สารเคมีมี มีหลักเกณฑ์หรือข้อมูลกฎหมายตรงส่วนไหนที่ระบุข้อมูลอยู่

โดย:  อภิสรา   [28 ก.ค. 2559 10:29]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

จำแนกเอกสารตามข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีครับ
หากมีมากกว่า1คุณสมบัติอันตราย ก็ให้จดแจ้งให้ครบทั้งหมดครับ
ระบบกรมโรงงานอุตสาหกรรมรองรับอยู่แล้วครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์์  [2 ส.ค. 2559 11:47]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้