สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การนำเข้าสารเคมี

จากการหารือเคมีภัณฑ์ เรื่อง การนำเข้าวัตถุอันตราย ถ้าไม่เป็นวัตถุอันตรายตามบัญชีรายชื่อ5.1-5.5 และ บัญชีรายชื่อ6 ต้องดูจาก msds ใช่ไหมคะ ถึงจะทราบว่าอยู่ใน บัญชีรายชื่อ 5.6 หรือเปล่า หรือ พิจารณาจากอะไรได้อีกบ้างคะ

โดย:  จุรีพร   [27 ส.ค. 2559 13:25]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ดูคำแนะนำการพิจารณาสารบัญชี 5.6 ได้ที่ลิงก์ค่ะ http://eis.diw.go.th/haz/pdf/haz5.6.pdf

การพิจารณาสมบัติอันตรายของสารดูจากเอกสาร SDS ดีที่สุดค่ะ กรณีไม่สามารถหา SDS ได้จริง ๆ อาจจะสืบค้นข้อมูลตามฐานข้อมูลสารเคมี แต่ต้องเลือกดูข้อมูลที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์สารเคมีที่มีอยู่

โดย:  ct  [30 ส.ค. 2559 14:45]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

หากสารที่คุณหมายถึงไม่ได้เข้าข่ายข้อกำหนดของหน่วยงานอื่น ๆ ให้ทำการจดแจ้งตามบัญชี 5.6 เลยนะครับ  เว้นแต่กรณีปริมาณต่อปีน้อยกว่า 1 ตันจะเป็นภาคสมัครใจครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [11 ก.ย. 2559 12:07]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้