สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การนำเข้าสารเคมี

ทางบริษัท จะมีการนำสารเคมี ชื่อ KAYASORB IRG-069 เข้ามาใช้
และสารตัวนี้ มีสารประกอบ 2 ตัวหลัก คือ Diimonium compound >99
และ N,N-Dimethylformamide CAS:68-12-2 <0.3
อยากทราบว่าสารตัวนี้จะจัดอยู่ใน Class ใด และการนำเข้ามาใช้
จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

โดย:  วาศิณีย์   [5 ก.ย. 2559 10:19]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

รบกวนอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี อ่านข้อมูลใน Section 14 นะครับ  จะมีข้อมูลการจำแนกความเป็นอันตรายทางด้านการขนส่งครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [11 ก.ย. 2559 12:05]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้