สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ต้องการเตรียมสารละลาย KOH 10-30%wt รบกวนด้วยครับ

ต้องการเตรียม KOH 10-30%wt จากของแข็งครับ Fw=56.11
ไม่ทราบว่าต้องคำนวณยังไง รบกวนด้วยครับ

โดย:  ยุทธนา   [26 ก.ย. 2559 17:30]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

รบกวนอีกคำถามครับ  การคำนวณ PH มีติดลบรึเปล่าครับ แล้วมี PH ที่เกิน14 บ้างรึเปล่าครับ

โดย:  ยุทธนา  [26 ก.ย. 2559 17:55]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

กรณี เตรียม สลล. KOH 10% W/W จำนวน 200 g  โดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายนะคะ
KOH 10% W/W    คือ สลล. 100 g = KOH 10 g + น้ำ 90 g
คำนวณ  สลล. 100 g ใช้ KOH 10 g
             สลล. 200 g ใช้ KOH  (10 x 200) /100 = 20 g
นั่นคือ ใช้น้ำ 200-20 = 180 g
นั่นคือ ใช้ KOH 20 g + ใช้น้ำ 180 g ในการเตรียม สลล. KOH ค่ะ


โดย:  chantana  [27 ก.ย. 2559 12:29]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

pHสามารถติดลบได้ค่ะในกรณีที่สารนั้นเป็นกรดมาก และเช่นเดียวกันในกรณีที่เป็นด่างมากๆ (เป็นกรดน้อยมากๆ)  pH สามารถเกิน 14 ได้เช่นกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง  HCl 10 mol/L
HCl + H2O        =     H3O+  +Cl-

HCl เป็นกรดแก่จึงแตกตัว100%  ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา จะได้ [H3O+] =10 mol/L

สูตรคำนวณ pH คือ
   pH = - log [H3O+]
        = -log (10)
       = -1

ตัวอย่างที่2 NaOH  10 mol/L
NaOH  = Na+ OH-

เนื่องจาก NaOH เป็นเบสแก่ จึงแตกตัวได้ 100% ดังนั้นเมื่อสิ้นสุด ปฏิกิริยา จะได้ [OH-] = 10 mol/L
จากสูตร คำนวณ pOH = -log [OH-]
     = -log (10)
    = -1

จากสูตร pH = 14 - pOH
                = 14 - (-1)
    =15
โดย:  chanunya  [27 ก.ย. 2559 15:27]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้