สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว กำจัดยังงัย

ถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว กำจัดยังงัย และถือเป็นขยะติดเชื้อหรือไม่

โดย:  คนขี้สงสัย   [13 ต.ค. 2559 14:22]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ถ้าปกติใช้แล้วก็ทิ้งลงถังขยะปิดมิดชิด (คงจะเป็นกรณีปกติที่ผู้ใช้และผู้ถูกใช้ไม่เป็นโรคติดต่อที่จะสามารถแพร่เชื้อผ่านถุงยางใช้แล้วได้)
แต่ถ้าเป็นถุงยางอนามัยจากผู้เป็นโรคที่อาจติดต่อได้ ก็น่าจะเข้าข่ายการเป็นขยะติดเชื้อ จะไปทิ้งเหมือนขยะทั่วไปคงไม่ได้ (แต่คนเป็นโรคจะกล้าบอกหรือเปล่า หรืออาจไม่รู้วาตัวเองเป็นก็ได้)
ทางที่ดีก็ใช้แล้วเก็บทิ้งหรือจะใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นแล้วทิ้งให้มิดชิด ส่วนคนเก็บขยะจะส่งให้ราชการท้องถิ่นไปกำจัดอย่างไรก็ไปตามนั้น
แต่ถ้าเป็นถุงยางอนามัยปลอมจากจีนที่เคยมีข่าวมีโลหะหนัก ก็ต้องแล้วแต่คนใช้จะรู้ก่อนหรือเปล่า ใช้เสร็จแล้วคงต้องทิ้งเป็นขยะอันตราย จะทิ้งเป็นขยะทั่วไปไม่ได้แล้ว
ส่วนถ้าเผลอไปใช้กับผู้เยาว์ ระวังจะเจอเรียกค่าเสียหายพรากผู้เยาว์ โดยผู้เยาว์แอบเก็บถุงยางเป็นหลักฐาน โดนฟ้องร้องค่าเสียหายกันตามข่าวก็มี พึงระวัง ถ้ากลัวมากก็คงต้องทิ้งทำลายหลักฐานจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อแก๊งรีดทรัพย์ได้

บางส่วนที่พอหาข้อมูลได้จากหน่วยงานราชการ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ถุงยางอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในข้อ 5 การแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุถุงยางอนามัย ข้อย่อย (๑๒) คำแนะนำในการทิ้งถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว เช่น ควรทิ้งถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่ปิดมิดชิด โดยอาจแสดงเป็นข้อความหรือสัญลักษณ์ได้

การจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพไม่ดีพอส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, ๒๕๕๕) กล่าวถึงโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการมูลฝอยที่ไม่ดีและไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
โรคจากการติดเชื้อ : เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อที่ปะปนมากับมูลฝอยทั่วไป เช่น ถุงยางอนามัย

โดย:  X-Men  [27 พ.ย. 2559 17:49]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้