สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การแยกประเภทสารเคมี

เรียน สอบถามเกี่ยวกับการแยกประเภทสารเคมี
สารเคมีที่มีสัญลักษณ์ ! ตามระบบ GHS  ถ้าเทียบกับอีกระบบที่ใช้สัญลักษณ์ X และ Xi จะถือว่าเป็นสารประเภทเดียวกันได้ไหมคะ และสารดังกล่าวจัดเป็นสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพไหมคะ
ขอบคุณค่ะ

โดย:  เพชรดลนภา พร้อมสุข   [19 ต.ค. 2559 17:36]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

! มีทั้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสุภาพ

เกณฑ์การจำแนกของ GHS กับ EU DPD (ระบบเก่าของ EU) ที่คุณถามเรื่อง X และ Xi คล้ายกัน ดังนั้นต้องพิจาณาข้อมูลดิบครับ ว่าจะเป็น x, xi เป็น ! ได้เลยหรือไม่

ข้อมูลที่ให้มาไม่สามารถตอบได้

โดย:  GHS  [19 ต.ค. 2559 23:27]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ดูในกฎหมาย CLP Regulation ของสหภาพยุโรป ใน Annex VII (เป็น annex สุดท้ายในเล่ม) มีเปรียบเทียบไว้ให้ค่ะ

โดย:  chemtrack  [20 ต.ค. 2559 14:47]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

การแปลงการจำแนกข้ามระบบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ โดยปกติแล้วควรจะจำแนกความเป็นอันตรายจากเกณฑ์ที่ใช้จำแนกครับ  ซึ่งอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้  ทั้งนี้ระบบ EU Annex I กับ EU CLP (GHS) มีทั้งใช้เกณฑ์ใกล้เคียงกันและแตกต่างกัน  บางความเป็นอันตรายจะไม่สามารถแปลงค่าข้ามระบบได้เลย

รบกวนดูให้ละเอียดและระมัดระวังครับ  ใช้เกณฑ์กับค่าในการจำแนกตามระบบนั้นๆ (เช่นในกรณีนี้จำแนกตาม GHS) จะดีกว่าครับ

ขอบคุณครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ กาญจนวรินทร์  [21 ต.ค. 2559 11:11]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้