สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

อะบาเม็กติน ผลิตจาก แบคทีเรียในดิน แต่ทำไมเรียกเป็นสารเคมี ไม่เรียกสารชีวภาพ

อะบาเม็กติน ผลิตจาก แบคทีเรียในดิน แต่ทำไมเรียกเป็นสารเคมีเป็นวัตถุอันตราย แต่ไม่เรียกเป็นสารชีวภาพ อย่างเวลาทำน้ำหมักก็ได้เป็นน้ำหมักชีวภาพเอาไปใช้งานปลอดภัย

โดย:  สงสัย   [24 พ.ย. 2559 10:35]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

คำจำกัดความของคำว่าสารเคมี "Substance: means a chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition" http://www.chemtrack.org/Board-Detail.asp?TID=0&ID=1080
สารเคมีคืออะไรก็ได้ที่อยู่ในภาวะที่แท้จริงของมันรวมทั้งสารที่ทำให้คงตัว แต่ไม่รวมตัวทำละลาย ดังนั้น Abamectinซึ่งเป็นสารผสมของสารเคมีหลักสองตัว ก็เป็นสารเคมีได้
Abamectin = 80% avermectin B1a + (< 20%) avermectin B1b
ขณะเดียวกันก็เป็นสารชีวภาพด้วย

สารชีวภาพที่ฆ่าแมลงศัตรูพืช คือ
สารที่มีต้นกำเนิดมาจากสิ่งมีชีวิตหรือมีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิต เช่น ไวรัสและจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ
https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E


โดย:  นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ กรมควบคุมโรค  [24 พ.ย. 2559 19:24]
ข้อคิดเห็นที่ 1:2

ขอบคุณ นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ กรมควบคุมโรค มากครับที่ได้ให้ความรู้

โดย:  สงสัย  [27 พ.ย. 2559 16:23]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

โดย:  ดิน  [28 ก.พ. 2562 11:45]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้