สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

SDS ของกระดาษที่มีส่วนผสมของสารเคมี

ขอสอบถามเรื่องเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ตามระบบ GHS  ตามนี้คะ
- สินค้าที่เราขายให้กับลูกค้า ในกรณีที่เป็นผู้ผลิตกระดาษที่มีส่วนผสมของสารเคมีอยู่ด้วย ต้องออกเอกสาร SDS ตามระบบ GHS หรือไม่คะ เพราะเป็นสินค้าไม่ใช่สารเคมี หรือเคมีถัณฑ์
ถ้าต้องออกเอกสาร สามารถออกเป็น AIS (Article Information Sheet) หรืออย่างอื่นได้คะ (ช่วยแนะนำด้วย) ต้องเป็นภาษาไทยด้วยหรือไม่


โดย:  วรี   [5 ก.พ. 2561 11:44]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:2

ถ้าสินค้าไม่ใช่สารเคมีหรือเคมีภัณฑ์  ผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องจัดทำเอกสาร SDS ค่ะ

หากมีสารเคมีที่เป็นอันตรายอยู่ในสินค้า ผู้ผลิตสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนะนำการใช้อย่างปลอดภัย แสดงข้อควรระวัง และแสดงสารเคมีอันตรายที่เป็นส่วนประกอบ ได้ค่ะ

สำหรับเรื่องภาษา ขึ้นอยู่กับว่า จะสื่อสารถึงใครค่ะ โดยจุดประสงค์ คือ ผู้ใช้หรือผู้รับเอกสาร ต้องสามารถเข้าใจข้อมูลที่อยู่บนเอกสารได้ค่ะ

โดย:  ขวัญนภัส สรโชติ ทีมงาน ChemTrack  [14 ก.พ. 2561 18:56]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยมีความสำคัญครับ  
การทำ Safety Data Sheet มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเช่นกันครับ
การจำแนกตามระบบ GHS จะเน้นที่สารเคมีที่เป็นสารเดี่ยว (Single Substances) และสารผสม (Mixtures หรือ Preparations) ครับ

อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอยู่ข้างใน ตามหลักเทคนิคเรียกว่า Articles หรือผลิตภัณฑ์ครับ  ทางประเทศที่พัฒนาแล้วมีกฏหมายที่ควบคุมองค์ประกอบของสารเคมีที่ใช้ (โดยเฉพาะสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพสูง และสิ่งแวดล้อมสูง) ต้องมีการกำกับดูแลสารเคมีที่ใช้ครับ

การทำ Safety Data Sheet (SDS) สามารถนำมาปรับใช้กับ Article ได้เช่นกันครับ  ข้อมูลในบาง Section จะถูกยกเว้นไป  หรือทำเป็น Article Information Sheet (AIS) อย่างที่คุณว่ามาได้เช่นกันครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [8 มี.ค. 2561 14:13]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้