สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การเลือกวิธีตรวจสุขภาพพนักงานตามสารปัจจัยเสี่ยงของสารแต่ล่ะชนิด

1.มีคู่มือหรือเอกสารของกรมแสดงวิธีตรวจสุขภาพพนักงานจากสารเคมีเช่น สารAต้องตรวจเลือด ตรวจปัจสาวะ ตรวจจากเม็ดเลือดหรือต้องมีวิธีตรวจแบบพิเศษ
2.หากสารที่ระบุในSDSบอกว่าอาจเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง หรือโรคร้ายแรงอื่นๆควรส่งตรวจแบบไหนและต้องตรวจรายการอะไรบ้าง
ขอบคุณครับ

โดย:  เจนฎาศักดิ์ สุขสวัสดิ์   [10 ก.ย. 2561 14:41]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  พิษวิทยา  /  สารเคมีในสถานประกอบการและความปลอดภัยในการทำงาน
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

1.ดูตามค่า Thai BEI เลยครับ ตาม link นี้ http://pr.ddc.moph.go.th/pakard/showimg4.php?id=1334
มีคำอธิบายว่่าต้องตรวจอะไรบ้าง
ความจริงค่านี้ยังมีข้อถกเถียงกันเยอะ แต่่ก็ไม่มีอะไรดีกว่า
2. ควรตรวจ SDS มักไม่บอกชัดว่าเสี่ยงมะเร็งอะไร
ควรดูในตารางของ IARC ซึ่งเป็นมาตรฐานโลก(ไม่เหมือนข้อ1)
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/Table4.pdf
แล้วตรวจตามนั้นเลย อาจปรึกษาแพทย์ว่าต้องตรวจอย่างไร
วิธีดูให้เสริ์ชสารเคมีของคุณในช่องกลางแล้วดูอวัยวะที่ตรวจด้านซ้ายสุด


โดย:  Pibool Issarapan  [12 ก.ย. 2561 10:21](แก้ไขล่าสุด: 12 ก.ย. 2561 10:22)
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

ปกติการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ตรวจได้  2 แบบ
1. ตรวจหาการสัมผัส ( exposure ) เพื่อดูว่า ได้รับสารนั้นเข้าไปในร่างกายแล้วหรือยัง (วิธีการตามคำแนะนำของข้อคิดเห็น ที่ 1)  ซึ่งอาจจะยังไม่ก่อให้เกิดอาการ แต่่สารนั้นเข้าไปร่างกายแล้ว วิธีการตรวจก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารนั้น ค่าครึ่งชีวิต ( half life) และการแปลงสภาพในร่างกาย เป็นต้น
2. การตรวจผลที่เกิดกับสุขภาพ  ( health effects) หากได้รับสารนั้นไปนานๆ จนเกืดผลต่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง อาจจะตรวจดูการทำงานของหน้าที่อวัยวะนั้น เช่น การตรวจตับ หาค่า  SGOT, SGPT ฯลฯ

โดย:  ดร.แสงโฉม ศิริพานิช  [18 ก.ย. 2561 12:25]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้