สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สอบถามเรื่องการ dilute สารเคมี

ต้องการ dilute กรด ฟอสฟอริก เข้มข้น 85% ให้เจือจางเป้น 20% จำนวน 10  ลิตร ทำได้อย่างไรบ้างคับ

โดย:  oose   [7 มิ.ย. 2562 14:08]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

กรด  Phosphoric เข้มข้นส่วนใหญ่จะมีหน่วย เป็น   85%  w/w   ถ้าต้องการเจือจางเป็น  20%   w/w  จำนวน    10  L   มีวิธีการคำนวณ ดังนี้ครับ
           C1V1    =    C2V2
       85 x  V1   =   20  x  10  L
                 V1  =    20 x 10/85   =  2.35  L  หรือ  =  2350 mL
นั่นคือ  ต้องเอากรด phosphoric มา  2,350 mL  แล้วเติมน้ำให้ครบ 10 L  (เติมให้ครบ 10 L นะครับ ไม่ใช่เติมน้ำไป 10 L)  หรือเติมน้ำไป 10000-2350 = 7,650 mL ครับ
Pharmacist' N   ครับ

โดย:  Pharmacist'N  [11 มิ.ย. 2562 11:30]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้