สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

วิธีเช็คว่าสารเคมีต่างชนิดกัน ขนส่งใส่ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันได้หรือไม่

ในการตรวจสอบเบื้องต้นว่า สินค้าสารเคมีชนิดแรก Alkanes, C10-13-iso- และ Lauric acid (AQUASOLVENT Z-G3) และชนิดที่สอง High Purity Hydrocarbon-based Solvent (AQUA SOLVENT G) สามารถบรรจุเข้าตู้เดียวกันเพื่อทำการขนส่งได้หรือไม่ จะเกิดปฏิกิริยาสารเคมีเกิดขึ้นมั้ย เนื่องจากการขนส่งต้องห่วงเรื่องการปลอดภัยเป็นอันดับแรก จึงอยากทราบว่าจะเช็คได้อย่างไร รบกวนขอคำชี้แนะด้วยค่ะ

โดย:  วนิดา แสงสุริยาอนันต์   [22 มิ.ย. 2562 12:04]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เบื้องต้นต้องทราบสมบัติของสาร เช่น ไวไว oxidize หรืออื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ใน SDS และ เทียบกับ compatibility chart ว่าขนส่ง เก็บ ด้วยกันได่หรือไม่

ตย compatibility chart


https://www.chemsafetypro.com/Topics/TDG/Dangerous_goods_segregation_hazardous_chemicals_segregation.html

https://safety.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/1811174/dangerous-goods-segregation-and-storage-requirements.pdf

หรือ ดูได้จากคู่มือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก็ได้

โดย:  DG  [24 มิ.ย. 2562 10:22]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

การบรรจุสินค้าอันตรายหรือ DG เข้าตู้คอนเทนเนอร์จำเป็นต้องดูความเป็นสินค้าอันตรายจาก SDS Section 14 ของแต่ละสาร แล้วเทียบกับตาราง DG Stowage and Segregation ใน IMDG Code ครับ. สามารถ search หาใน google ได้ครับ แต่แนะนำให้ทำ load validation ใน IMDG Code จะได้ความถูกต้องที่แม่นยำมากกว่าครับ เนื่องจาก ตารางใช้ไม่ได้ 100% เสมอไปครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [7 ก.ค. 2562 16:48]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้