สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารเคมี ชนดเดียวกัน แต่ส่วนประกอบของอีก Model มีสารอันตรายชนิดที่ 3 ผสมอยู่ด้วย

รบกวนสอบถาม ทางบริษัทฯ มีการนำเข้าสาร ซึ่งไม่ได้ยื่นหารือ เนื่องจากไม่ใช่สารอันตราย ต่อมาเจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจและแจ้งบริษัทฯ ให้หารือสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบหลักที่เคยนำเข้ามาทุกตัว
ปัญหาคือ เราพบว่า สารเคมีหนึ่งชนิด มีหลายโมเดล เราจึงขอ SDS ของแต่ละโมเดลมาเพื่อยื่นประกอบหารือ แต่พบว่า 1 ในโมเดลนั้น มีสารเคมีอันตรายชนิดที่ 3 ปะปนอยู่ 0.05-2%
โดยปัจจุบันทาางเราได้ติดต่อไปกับทาง Vendor ถึงส่วนผสมที่เปลี่ยนไป ทางบริษัทฯ กังวลว่า จะเสมือนเป็นการสำแดงเท็จหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ มิได้มีการขออนุญาตินำเข้า เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นสารอันตราย และบริษัทฯ จะโดนความผิด ในกรณีใดบ้าง
ปล. ทางบริษัทฯ ได้ยื่นหารือ และทราบถงปัญหาดังกล่าว จึงอยากทำให้ถูกต้องต่อไป จึงอยากปรึกษาผู้รู้ เพื่อทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดย:  กชกร บุญญา   [11 ก.ค. 2562 14:56]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

1) ไม่ได้ยื่นหารือ เนื่องจากไม่ใช่สารอันตราย / มิได้มีการขออนุญาตินำเข้า เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นสารอันตราย

ตกลงไม่ทราบว่าเป็นวัตถุอันตราย หรือ สินค้าไม่เป็นวัตถุอันตราย

2) สำแดงเท็จ บทลงโทษไม่เท่าไหร่หรอก
ความผิดฐานนำเข้าของต้องกำกัดเข้ามาในราชอาณาจักร รุนแรงกว่าเยอะ (ปรับ 4 เท่า ย้อนหลังได้ 10ปี)

3) ปรึกษา/สารภาพกับ เข้าหน้าที่ กรมศุล หาก สินค้าเป็นวัตถุอันตรายจริงๆ

4) หาความรู้เรื่องกฎหมายให้มากๆ โดยอาจเริ่มจาก สารอันตราย และ วัตถุอันตราย ต่างกันอย่างไร  

5) การขออนุญาต วัตถุอันตราย ขอราย product ตามชื่อสินค้า แหล่งผลิต ดังนั้นต้องตรวจทุก grade ทุกแหล่งผลิต

โดย:  สว  [11 ก.ค. 2562 16:02]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้