สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ขอทราบวิธีคำนวนหาปริมาณH2SO4 ในตัวอย่างด้วยวิิธีการไตเตรทด้วย 1N NaOH

1.ขอทราบวิธีคำนวนหาปริมาณH2SO4 ในตัวอย่างด้วยวิิธีการไตเตรทด้วย 1N NaOH ตอนนี้ใช้ methy orange เป็นอินดิเคเตอร์คะ
2. ตอนนี้ใช้สูตรนี้คำนวนถูกมั้ยคะ H2SO4 (g/l) = 9.8 x Vnaoh (ml)
3. กับสูตร H2SO4 (g/l) =  Vnaoh (ml) x 1.33 x 1.84
   ระหว่างข้อ2กับ3 อันไหนถูกคะ

โดย:  ji   [12 ก.ค. 2562 12:27]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

สารละลาย 1 N NaOH  คือ สารละลาย ที่ มี  NaOH อยู่ 1.0 Equivalent ในสารละลาย 1 ลิตร

จำนวน Equivalent ของ NaOH  ที่ใช้ การไตเตรท  =  v ml.  x  ( 1.0 Equivalent / L )  x  ( 1 L / 1000 ml )  =  Vnaoh  x  ( 1.0 )  x  ( 1 / 1000 )

จำนวน Equivalent ของ H2SO4  ในตัวอย่าง ที่ นำมา ไตเตรท  =  v ml.  x  ( 1.0 Equivalent / L )  x  ( 1 L / 1000 ml )  =  Vnaoh  x  ( 1.0 )  x  ( 1 / 1000 )

1 Equivalent ของ H2SO4  =  49 g

ความเข้มข้น ของ  H2SO4  = ( Vnaoh / 1000 )  x  ( 49 )  x  ( 1000 / Vh2so4 )  

(( แต่ ในคำถาม ไม่ได้บอกว่า นำ สารละลาย H2SO4 มา กี่ ml.   (  คือ ไม่รู้ ค่า
Vh2so4 )  เลยคำนวณต่อไม่ได้ ))


และ ถ้า ปริมาตร  H2SO4  ที่ นำมา ไตเตรท  เป็น  5 ml.  

Vh2so4  =  5

คำนวณออกมา จะได้ตรงกับ สูตร คำนวณ ในข้อ 2.

โดย:  ฤทธิ์เค็มเมียว  [31 ก.ค. 2562 00:35]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2


ความเข้มข้น ของ  H2SO4  = ( Vnaoh ml. / 1000 ml. x 1 L )  x  ( 49 g )  x  ( 1000 ml. / Vh2so4 ml. )  

คำตอบที่ได้ หน่วย เป็น g / L

โดย:  ฤทธิ์เค็มเมียว  [31 ก.ค. 2562 00:39]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

Vh2so4  คือ ปริมาตร ของ H2SO4 ที่นำมาไตเตรท

โดย:  ฤทธิ์เค็มเมียว  [10 ส.ค. 2562 09:11]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้